×

พุทธิพงษ์ หารือโครงการฝึกอบรมทักษะดิจิทัลนักศึกษาจบใหม่ ให้เงินเดือน 1 หมื่นบาท พร้อมช่วยจัดหางาน

โดย THE STANDARD TEAM
03.07.2020
  • LOADING...

พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือแนวทางโครงการฝึกอบรมทักษะด้านดิจิทัล ตามที่กระทรวงดิจิทัลฯ เสนอของบประมาณตาม พ.ร.บ. เงินกู้ 400,000 ล้านบาท โดยมีผู้แทนฯ จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ร่วมหารือ  

 

โดยคาดว่าจะทราบผลการพิจารณาจากสภาพัฒน์ฯ ในช่วงเดือนสิงหาคม 2563 นี้ ซึ่งในระหว่างนี้ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะเตรียมความพร้อม หากได้รับอนุมัติ ก็สามารถเริ่มดำเนินงานได้ทันที

 

สำหรับโครงการฝึกอบรมทักษะด้านดิจิทัล เป็นแนวคิดที่จะช่วยน้องๆ นักศึกษาจบใหม่ที่ตกงาน ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 เพื่อให้มีทักษะพื้นฐานด้านดิจิทัลเพียงพอ ตรงกับความต้องการของตลาด โดยจะอบรมทักษะด้านดิจิทัลให้เป็นเวลา 3 เดือน มีเงินให้เดือนละ 10,000 บาท ช่วยเพิ่มศักยภาพด้านดิจิทัลแก่นักศึกษาเหล่านี้ให้สามารถหางานได้  

 

โดยตั้งเป้าอบรมสำหรับคนที่จบปริญญาตรีไม่เกิน 3 ปี และยังไม่มีงานทำ ไม่ซ้ำซ้อนกับคนที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลอยู่แล้ว เน้นคนที่ไม่ได้จบทางด้านดิจิทัล เลือกอบรมได้ 2 หลักสูตร จาก 4 หลักสูตร คือ 1. การทำ Content  2. การจัดการข้อมูลเพื่อทำ Big Data 3. Digital Marketing 4. การทำ E-Commerce 

 

ผู้ที่เข้าร่วมโครงการต้องผ่านการคัดเลือก เข้าเรียนตามที่กำหนด และผ่านการสอบวัดผล โดยจะมี Job Matching ให้มีโอกาสได้งานโดยตรงจากผู้ประกอบการที่ต้องการคนทำงานที่มีทักษะด้านดิจิทัล

 

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising