×

ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พบบุคลากรติดโควิด-19 เร่งกักตัวนักศึกษาที่ใกล้ชิดแล้ว

โดย THE STANDARD TEAM
25.12.2020
  • LOADING...
ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พบบุคลากรติดโควิด-19 เร่งกักตัวนักศึกษาที่ใกล้ชิดแล้ว

วานนี้ (24 ธันวาคม) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ออกประกาศ

 

เรื่อง งดการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน

 
 
เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และมีปัจจัยเสี่ยงในเขตพื้นที่คณะวิทยาการจัดการ เนื่องจากทราบเบื้องต้นว่าบุคลากรของคณะ จำนวน 1 ราย มีผลการตรวจหาเชื้อเป็นบวก
 
 
ดังนั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายในคณะวิทยาการจัดการ จึงมีความจำเป็นต้องมีมาตรการในการดำเนินการ ดังนี้

 

1. งดการจัดการเรียนการสอน การสอบ ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2563-3 มกราคม 2564

2. งดการใช้อาคารเรียนและลานกิจกรรมภายในคณะวิทยาการจัดการทั้งหมด เพื่อคณะจะได้ดำเนินการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อภายห้องเรียน ลานกิจกรรม และพื้นที่ภายในอาคารทุกอาคาร

 

 

สำหรับกรณีนี้ทางจังหวัดสงขลายังไม่ได้มีการแถลงรายละเอียดของผู้ป่วย แต่รายงานข่าวระบุว่าเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ซึ่งเบื้องต้นได้กักตัวนักศึกษาที่เข้าชั้นเรียนของอาจารย์รายดังกล่าวไว้แล้ว

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising