×

สธ. เริ่มให้บริการกัญชาทางการแพทย์ใน 12 โรงพยาบาลศูนย์และ 7 โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยทั่วประเทศ

19.08.2019
 • LOADING...

หลังจากเมื่อวันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา มีการรับมอบสารสกัดน้ำมันกัญชา จีพีโอ เมดิคัลเกรดล็อตแรกชนิด THC สูงขนาด 5 ml จำนวน 4,500 ขวดจากทั้งหมด 6,500 ขวดจากองค์การเภสัชกรรม เพื่อให้บริการผู้ป่วยในโรงพยาบาลศูนย์ 12 แห่ง และโรงพยาบาลด้านแพทย์แผนไทย 7 แห่งทุกเขตสุขภาพ และผู้ป่วยในโครงการศึกษาวิจัยและการรักษากรณีจำเป็นสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย 

 

ล่าสุด นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้เปิดเผยไว้ว่า วันนี้ (19 ส.ค.) นับว่าเป็นวันแรกที่โรงพยาบาลศูนย์ 12 แห่ง และโรงพยาบาลจัดบริการการแพทย์แผนไทย 7 แห่ง จะเริ่มแจกสารสกัดกัญชาสูตร THC ที่ สธ. รับมาจากองค์การเภสัชกรรมจำนวน 4,500 ขวด โดยแบ่งให้กรมการแพทย์ 600 ขวด ขณะที่โรงพยาบาลศูนย์ 12 แห่ง แห่งละประมาณ 350 ขวด และโรงพยาบาลด้านการแพทย์แผนไทย 7 แห่ง แห่งละ 350 ขวด 

 

โดยย้ำว่า ต้องเป็นผู้ป่วยมารับและมีความจำเป็น ใช้ยารักษาวิธีอื่นไม่ได้ผลแล้ว ซึ่งจะมีแพทย์ตรวจตามมาตรฐานที่ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรของกรมการแพทย์ โดยไม่มีการเสียเงินใดๆ สำหรับรายชื่อทั้ง 19 โรงพยาบาลประกอบไปด้วย

 

 

โรงพยาบาลที่ให้บริการสารสกัดกัญชา 12 แห่ง ได้แก่

 1. โรงพยาบาลลำปาง จังหวัดลำปาง
 2. โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก 
 3. โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ 
 4. โรงพยาบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี 
 5. โรงพยาบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 6. โรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง 
 7. โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
 8. โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
 9. โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
 10. โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี 
 11. โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 12. โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

โรงพยาบาลที่จัดบริการการแพทย์แผนไทย 7 แห่ง ได้แก่ 

 1. โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี 
 2. โรงพยาบาลหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 
 3. โรงพยาบาลดอนตูม จังหวัดนครปฐม 
 4. โรงพยาบาลเด่นชัย จังหวัดแพร่ 
 5. โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จังหวัดสกลนคร
 6. โรงพยาบาลคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
 7. โรงพยาบาลท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

ก่อนหน้านี้ นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ระบุว่า สารสกัดน้ำมันกัญชาล็อตแรกจำนวน 600 ขวด ที่กรมการแพทย์ได้รับเป็นชนิด THC สูง จะนำไปใช้ในการศึกษาวิจัยเซลล์มะเร็งในหลอดทดลอง 100 ขวด เพื่อศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการแบ่งตัวและเพิ่มจำนวนเซลล์มะเร็ง 10 ชนิด ได้แก่ มะเร็งปอด, มะเร็งตับ, มะเร็งท่อทางเดินน้ำดี, มะเร็งเต้านม, มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง, มะเร็งปากมดลูก, มะเร็งต่อมน้ำเหลือง, มะเร็งรังไข่, มะเร็งกระเพาะอาหาร และมะเร็งตับอ่อน 

 

 

โดยอีก 500 ขวด จะนำไปศึกษาวิจัยในสัตว์ทดลอง เพื่อศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของสารสกัดกัญชาในหนูทดลอง รวมถึงทดสอบความเป็นพิษในสัตว์ทดลอง สำหรับน้ำมันกัญชาชนิดที่มีอัตราส่วน THC ต่อ CBD 1 : 1 และ CBD สูงที่จะได้รับนั้น จะมอบให้แก่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อใช้ในการศึกษาวิจัย และการศึกษาวิจัยคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว บางส่วนจะนำไปใช้กับผู้ป่วยโรคลมชัก โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันประสาทวิทยา สมาคมกุมารประสาทวิทยา (ประเทศไทย) และ อภ. 

 

นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษาการใช้กัญชาทางการแพทย์ในโรงพยาบาล, สถาบันเฉพาะทางในสังกัดกรมการแพทย์แล้ว อาทิ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี สถาบันทันตกรรม เป็นต้น และจะครบ 32 แห่งกลางเดือนสิงหาคมนี้ ประชาชนปรึกษาเกี่ยวกับการเฝ้าระวังพิษจากกัญชาได้ที่สายด่วน 1165 ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งอยู่ระหว่างการจัดทำ LINE Official ให้คำปรึกษาระหว่างสถานบริการสุขภาพและการส่งต่อผู้ป่วยเมื่อเกิดอาการทางจิตจากกัญชา

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

อ้างอิง:

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories