×

แคมเปญล่ารายชื่อเสนอแก้ประมวลแพ่ง ม.1448 เพื่อสมรสเท่าเทียม ทะลุ 1 แสนกว่ารายชื่อแล้ว ตั้งเป้า 1 ล้านรายชื่อ

โดย THE STANDARD TEAM
29.11.2021
  • LOADING...
สมรสเท่าเทียม

วานนี้ (28 พฤศจิกายน) ที่สี่แยกราชประสงค์ กลุ่มภาคีสีรุ้งเพื่อการสมรสเท่าเทียม จัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ที่ใช้ชื่อว่า ‘เพราะบุคคลนั้นเท่ากัน สมรสจึงต้องเท่าเทียม’ เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการเรียกร้องไปยังรัฐบาลว่าสิทธิในการสมรสเป็นของทุกเพศ และต้องมีความเท่าเทียม โดยทางกลุ่มเห็นว่า แม้ประเทศไทยจะยอมรับ LGBTQ แต่กฎหมายและนโยบายของรัฐยังไม่คุ้มครองบุคคลเพศหลากหลายอย่างทั่วถึง เช่น กฎหมายการจัดตั้งครอบครัว กฎหมายการรับรองอัตลักษณ์บุคคล หรือการป้องกันอาชญากรรม หรือการเกลียดกลัว 

 

ดังนั้น เพื่อยืนยันข้อเรียกร้องสมรสเท่าเทียม จะมีการเข้าชื่อเพื่อนำเสนอร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมภาคประชาชน โดยตั้งเป้าให้ได้ 1 ล้านรายชื่อ สามารถลงชื่อผ่าน www.support1448.org ได้ 

 

สำหรับแคมเปญการลงลายมือชื่อของผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมาย ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5-6 พ.ศ. …. (เพิ่มทรัพย์ แซ่อึ้ง, ชุมาพร แต่งเกลี้ยง, เคท ครั้งพิบูลย์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) จะต้องมีจำนวนประชาชนไม่น้อยกว่า 10,000 รายชื่อเข้าชื่อ และเสนอร่าง พ.ร.บ. ต่อรัฐสภาได้

 

แคมเปญดังกล่าวยังระบุด้วยว่า ขอขอบคุณที่ร่วมเข้าชื่อเสนอ พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม ‘เพื่อความรักที่หลากหลายสวยงามของทุกคน’

 

เสียงของคุณจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเท่าเทียมทางเพศ เปิดพื้นที่ให้เพศหลากหลายในสังคมได้จัดตั้งครอบครัว ทำให้ความรักของทุกเพศเติมเต็ม และเป็นประตูเพื่อยุติการเลือกปฏิบัติเนื่องจากเพศของสังคมไทย

 

ขณะที่เมื่อเวลา 13.40 น. ของวันนี้ (29 พฤศจิกายน) พบว่ามีจำนวนผู้ร่วมลงรายชื่อผ่านเว็บไซต์แล้ว 110,280 รายชื่อ 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

...
X
...
Close Advertising