×

นายกฯ เซ็นให้ ‘วิชัย’ กลับไปปฏิบัติหน้าที่อธิบดีกรมการค้าภายในแล้ว ผลสอบไม่พบผิด ปมหน้ากากอนามัย

โดย THE STANDARD TEAM
19.05.2020
  • LOADING...

วันนี้ (19 พฤษภาคม) สำนักนายกรัฐมนตรีได้เผยแพร่เอกสารซึ่ง พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ลงนามตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม ในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 136/2563 เรื่องให้ข้าราชการกลับไปปฏิบัติราชการกรมค้าภายใน โดยมีรายละเอียดระบุว่า ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งที่ 80/2563 ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2563 ให้ วิชัย โภชนกิจ ตำแหน่งอธิบดีกรมการค้าภายใน (นักบริหารระดับสูง) ข้าราชการพลเรือนสามัญ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ มาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี โดยไม่ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิม เพื่อเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบ เนื่องจากมีประเด็นทางสังคมเกี่ยวกับการกักตุนและจำหน่ายหน้ากากอนามัย และต่อมากระทรวงพาณิชย์แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ตามคำสั่งกระทรวงพาณิชย์ที่ 320/2563 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563

 

โดยผลการสืบสวนระบุว่า การบริหารจัดการสินค้าหน้ากากอนามัยของกรมการค้าภายในเป็นการดำเนินการภายใต้วิสัยและพฤติการณ์ที่จะกระทำได้ในช่วงเวลาและสถานการณ์ที่เร่งด่วน ซึ่งมีข้อบกพร่องบางส่วน แต่ไม่ถึงขนาดเป็นความผิดวินัย ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้รับทราบผลการสืบสวนข้อเท็จจริง และให้ยุติเรื่องแล้วนั้น

 

เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย และเพื่อให้การบริหารราชการและการบริหารจัดการของกรมการค้าภายในเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (1) (3) (4) และ (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 จึงให้ยกเลิกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 80/2563 ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2563 และให้ วิชัย โภชนกิจ ตำแหน่งอธิบดีกรมการค้าภายใน (นักบริหารระดับสูง) กลับไปปฏิบัติราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ โดยมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

 


 

ห้ามพลาด! ฟอรัมที่เจาะลึก New Normal ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย จากวิทยากรระดับประเทศ 40 คน ซื้อบัตรงาน THE STANDARD ECONOMIC FORUM ได้ที่ https://www.eventpop.me/e/8705-economic-forum

 

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories

Close Advertising