×

นายกฯ เปิดการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวและสายสีทอง เน้นคืนความสุขให้ประชาชนในการเดินทาง

โดย THE STANDARD TEAM
16.12.2020
  • LOADING...
นายกฯ เปิดการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวและสายสีทอง เน้นคืนความสุขให้ประชาชนในการเดินทาง

วันนี้ (16 ธันวาคม) เมื่อเวลา 09.00 น. พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดให้บริการเดินรถโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และโครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรอง สายสีทองระยะที่ 1 (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี-สถานีคลองสาน) พร้อมด้วย อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และคณะผู้บริหาร BTS ให้การต้อนรับ โอกาสนี้ อนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยสาระสำคัญคำกล่าวนายกรัฐมนตรีในพิธีเปิด สรุปสาระสำคัญดังนี้

 

นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ว่าเป็นส่วนต่อขยายช่วงสุดท้ายของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเชื่อมการเดินทาง 3 จังหวัดอย่างไร้รอยต่อคือ จังหวัดสมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร และปทุมธานี จากความร่วมมือ 3 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงคมนาคม การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และกรุงเทพมหานคร เมื่อเปิดให้บริการเต็มรูปแบบตลอดเส้นทาง จะเชื่อมต่อการเดินทางที่สำคัญของระบบขนส่งมวลชน ลดปัญหาการจราจรในเขตเมืองและพื้นที่โดยรอบ ประชาชนเดินทางสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และเป็นการเดินทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดมลพิษบนท้องถนน ช่วยลดปัญหาฝุ่น PM2.5 อีกด้วย

 

พล.อ. ประยุทธ์ ยังย้ำถึงการเดินหน้าตามนโยบายพัฒนาโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสำคัญในเมืองใหญ่ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทยระยะ 20 ปีอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งผลักดันและเร่งรัดโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสายต่างๆ ให้เชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์ และเชื่อมกับบริการขนส่งมวลชนในรูปแบบอี่นๆ ทั้งรถ เรือ ราง เพื่อกระจายความเจริญและกิจกรรมทางเศรษฐกิจออกสู่นอกเมือง ทำให้เกิดการกระจายตัวของเมืองและการพัฒนาชุมชนเมืองใหม่ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยให้เติบโต สร้างความอยู่ดีมีสุขให้พี่น้องประชาชนคนไทย 

 

จากนั้น พล.อ. ประยุทธ์ ออกเดินทางจากสถานีคูคตไปยังสถานีกรุงธนบุรี เพื่อเชื่อมต่อการเดินรถไฟฟ้าสายสีทองไปยังสถานีคลองสาน และเมื่อถึงสถานีกรุงธนบุรี ได้กล่าวเปิดโครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทองว่าเป็นรถไฟฟ้าระบบไร้คนขับสายแรกของประเทศไทย เป็นนวัตกรรมที่สร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้โดยสาร สามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเขียว เชื่อมการเดินทางระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปริมณฑลแบบไร้รอยต่อ และจะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีม่วงและสายสีแดงในอนาคต สอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางได้สะดวก พัฒนากิจกรรมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกระจายในพื้นที่ให้เติบโตก้าวกระโดด จึงต้องพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวเพื่อรองรับนวัตกรรม เศรษฐกิจ และที่อยู่อาศัย ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในอนาคต

 

จากนั้นได้เยี่ยมชมร้านภูฟ้าและผู้ประกอบการภายในศูนย์การค้าไอคอนสยาม พร้อมทักทายร้านค้าและร่วมถ่ายรูปกับประชาชน

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories