×

ศปก.ศบค. เตรียมชง ศบค.ชุดใหญ่ ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ อีก 2 เดือน คงเคอร์ฟิว เลื่อนเปิด Sandbox เป็น 1 พ.ย. นี้

โดย THE STANDARD TEAM
23.09.2021
  • LOADING...

วันนี้ (23 กันยายน) ที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศปก.ศบค. ที่มี พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะผู้อำนวยการ เห็นชอบเสนอที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ในวันที่ 27 กันยายน ให้ขยายพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ฉุกเฉินฯ ออกไปอีก 2 เดือน หรือจนกว่า พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.โรคติดต่อ จะมีผลบังคับใช้ รวมถึงเสนอเลื่อนการเปิดพื้นที่ Sandbox เป็นพื้นที่นำร่อง โดยเฉพาะในพื้นที่ 5 จังหวัด จากเดิมวันที่ 1 ตุลาคม เป็นวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 

 

นอกจากนี้จะเสนอให้ผ่อนคลายกิจกรรมเพิ่มขึ้น คือ เปิดพิพิธภัณฑ์ สนามกีฬา สถาบันติวเตอร์ สปา โรงภาพยนตร์ และร้านอาหารที่เล่นดนตรี

 

ส่วนมาตรการงดออกนอกเคหสถานหรือเคอร์ฟิวยังเป็นไปตามเวลาเดิม คือ ตั้งแต่ 21.00-04.00 น. รวมถึงยังขอความร่วมมือประชาชนงดเดินทางข้ามจังหวัด ทั้งนี้จะต้องรอที่ประชุมใหญ่ ศบค. พิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้ง

 

ทั้งนี้มีรายงานว่า สำหรับกรณีร่าง พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ทางรัฐบาลและ ศบค. ได้ประมาณการร่วมกันว่าน่าจะนำร่าง พ.ร.ก. ดังกล่าว ขึ้นทูลเกล้าฯ ในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ โดยมีเหตุผลหลักๆ คือเพื่อให้ส่วนราชการต่างๆ และผู้ที่เกี่ยวข้องมีเวลาเพียงพอสำหรับการเตรียมตัวและปรับโครงสร้างการทำงานให้สอดรับกับกฎหมายใหม่ฉบับนี้ รวมถึงเพื่อให้ประกาศร่าง พ.ร.ก. ดังกล่าว ลงในราชกิจจานุเบกษาอยู่ในช่วงที่เปิดประชุมรัฐสภาสมัยหน้า ซึ่งจะเปิดในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ และเมื่อกฎหมายนี้มีผลบังคับใช้แล้ว รัฐบาลก็จะเสนอ พ.ร.ก.นี้ ขอความเห็นจากที่ประชุมสภาได้เลย ดังนั้นระหว่างนี้ที่ยังไม่มีการประกาศใช้ร่าง พ.ร.ก.โรคติดต่อฯ จึงจะต้องต่อเวลาการบังคับใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ) ไปพลางก่อน

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising