×

นายกฯ ถ่ายรูปจุดชมวิว Sky Walk ฝั่งแม่น้ำแควใหญ่ เตรียมส่งเสริมเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ กาญจนบุรี กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่

โดย THE STANDARD TEAM
04.08.2022
  • LOADING...
ประยุทธ์ จันทร์โอชา

วันนี้ (4 สิงหาคม) ธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า เมื่อเวลา 13.00 น. ณ Sky Walk ริมฝั่งแม่น้ำแคว ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย, วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตรวจติดตามความคืบหน้าการจัดระเบียบเรือนแพ และปรับปรุงภูมิทัศน์สองฝั่งแม่น้ำแควน้อยแควใหญ่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาเมืองเก่ากาญจนบุรีและสองฝั่งแม่น้ำแควน้อยแควใหญ่ จังหวัดกาญจนบุรี ที่ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาแพรุกล้ำบริเวณแม่น้ำแควใหญ่และแม่น้ำแควน้อย อาทิ การดำเนินการด้านกฎหมาย การลดมลภาวะทางเสียง การก่อสร้างท่าเทียบเรือเพื่อรองรับแพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวเรือชาวแพที่ได้รับความเดือดร้อน รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ท่าเทียบเรือโดยสร้างจุดชมวิว Sky Walk บริเวณริมฝั่งแม่น้ำแควใหญ่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ในตัวเมืองกาญจนบุรี ซึ่งเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปชมทัศนียภาพแม่น้ำสองสี ที่ไหลมาบรรจบกันระหว่างแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่ เป็นแม่น้ำแม่กลอง ในพื้นที่บ้านลิ้นช้าง ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี ตลอดจนการจัดระเบียบและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำแควใหญ่ โดยจัดทำเป็น Walking Street เพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง รวมทั้งเป็นพื้นที่สาธารณะ สถานที่พักผ่อนที่มีความปลอดภัย และใช้ประโยชน์ร่วมกัน อีกทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด

 

พล.อ. ประยุทธ์กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาจังหวัดกาญจนบุรีว่า เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านทุ่งคูน ซึ่งมีความก้าวหน้าโดยลำดับตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และจะมีการดำเนินการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องต่อไป พร้อมกล่าวทักทายประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีว่า รู้สึกดีใจที่ทุกคนร่วมกันดำเนินการจนเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม และขอบคุณประชาชนทุกภาคส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี ที่ร่วมกันดำเนินการการจัดระเบียบเรือนแพและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ 2 ฝั่งแม่น้ำแคว ณ Sky Walk ริมฝั่งแม่น้ำแคว อำเภอเมืองกาญจนบุรี โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ท่าเทียบเรือขุนแผน เพื่อแก้ปัญหาแพรุกล้ำลำน้ำอย่างยั่งยืน นำไปสู่การพัฒนาทุกมิติ และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ สร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนทุกคนร่วมกันอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมตามนโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ ก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำลำคลอง การกำจัดผักตบชวา ไม่ให้กีดขวางทางน้ำเพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก การดูแลรักษาความสะอาดบ้านเรือนอยู่เสมอ เพื่อพร้อมต้อนรับผู้เดินทางมาเยี่ยมเยียน รวมถึงเน้นย้ำการนำศักยภาพด้าน Soft Power อัตลักษณ์เฉพาะที่โดดเด่นของจังหวัดกาญจนบุรี การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าในท้องถิ่น การท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ทำให้ทุกอย่างเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ รวมไปถึงเกิดการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน ทั้งผู้ประกอบการธุรกิจ ร้านค้า บริการต่างๆ นำมาพัฒนาเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น

 

พล.อ. ประยุทธ์ได้ย้ำว่า รัฐบาลกำลังเร่งดำเนินการถนนสายกรุงเทพฯ-กาญจนบุรี ซึ่งคาดว่าประมาณปลายปี 2565 และปี 2566 น่าจะแล้วเสร็จเรียบร้อยตามกำหนด ซึ่งจะช่วยลดเวลาเดินทางได้มากขึ้น รวมถึงการแก้ปัญหาที่ดินทำกิน ยืนยันว่าอะไรที่ทำให้ได้ก่อนรัฐบาลก็เร่งดำเนินการให้ โดยให้อยู่ภายใต้ข้อกฎหมายที่มีอยู่ รวมถึงเรื่องของไฟฟ้า โดยรัฐบาลจะดำเนินการขับเคลื่อนทุกจังหวัดให้มีการเจริญเติบโตทุกพื้นที่ ซึ่งตลอดปี 8 ที่ผ่านมารัฐบาลก็ได้ดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้ประเทศไทยมีความเจริญเติบโต โดยได้รับความฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ด้วย 

 

พล.อ. ประยุทธ์กล่าวถึงการแก้ปัญหาโควิดว่า รัฐบาลพยายามทำอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดความสมดุลทั้งเรื่องสุขภาพ ควบคู่กับการทำให้เศรษฐกิจของประเทศขับเคลื่อนเดินหน้าต่อไปได้ ซึ่งประเทศไทยดำเนินการแก้ไขปัญหาโควิดได้เป็นอย่างดีจนได้รับคำชื่นชมจากต่างประเทศ โดยขณะนี้พบว่าสถิติการเดินทางเข้าประเทศเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และคาดว่าสิ้นปีนี้จะถึง 5 ล้านคน ซึ่งผลสำเร็จที่เกิดขึ้นมาจากความร่วมมือของประชาชนทุกภาคส่วน นอกจากนี้ รัฐบาลยังมุ่งเน้นทำให้ทุกจังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการแก้ปัญหาความยากจนรายครัวเรือนแบบพุ่งเป้า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องของเงินต้นและดอกเบี้ยต่างๆ และในระยะต่อไปก็จะหาแนวทางให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ รัฐบาลพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอต่างๆ ที่ทางจังหวัดกาญจนบุรีเสนอมา เพื่อนำไปพิจารณาดำเนินการต่อไป 

 

ทั้งนี้ ทรงวุฒิ ศีลแดนจันทร์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี ผู้แทนประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี ได้ขอบคุณรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญกับจังหวัดกาญจนบุรี และมีการสนับสนุนการดำเนินโครงการต่างๆ ของจังหวัดกาญจนบุรีอย่างต่อเนื่อง รวมถึงโครงการการจัดระเบียบเรือนแพและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ 2 ฝั่งแม่น้ำแคว ณ Sky Walk ริมฝั่งแม่น้ำแคว อำเภอเมืองกาญจนบุรี เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแลนด์มาร์กแห่งใหม่ที่สำคัญของจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับจังหวัดกาญจนบุรี และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวต่างๆ ในพื้นที่ สร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน พร้อมขอเป็นกำลังใจในการทำงานให้กับนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล ได้ทำงานบริหารประเทศเพื่อประชาชนต่อไป

 

จากนั้น นายกรัฐมนตรีและคณะได้เยี่ยมชมการจัดระเบียบแพและทัศนียภาพแม่น้ำแควใหญ่และแม่น้ำแควน้อยบน Sky Walk พร้อมพบปะทักทายประชาชนก่อนเดินทางกลับ ทั้งนี้ ประชาชนจำนวนมากขอบคุณนายกฯ ที่สนับสนุนโครงการต่างๆ มากมาย

 

ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประยุทธ์ จันทร์โอชา

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising