×

ประยุทธ์โพสต์เฟซบุ๊ก หลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้นั่งเก้าอี้นายกฯ ต่อได้ ระบุเคารพคำวินิจฉัย พร้อมมุ่งมั่นพลิกโฉมประเทศให้สำเร็จเร็วที่สุด

โดย THE STANDARD TEAM
30.09.2022
  • LOADING...
พล.อ. ประยุทธ์

วันนี้ (30 กันยายน) หลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยปมนายกฯ 8 ปี โดยระบุว่า ให้เริ่มนับความเป็นนายกฯ ของ พล.อ. ประยุทธ์ ตั้งแต่รัฐธรรมนูญ 2560 ประกาศใช้คือวันที่ 6 เมษายน 2560 ซึ่งหมายความว่า พล.อ. ประยุทธ์ จะสามารถเป็นนายกฯ ต่อได้จนถึงปี 2568 หากได้รับการเลือกให้ดำรงตำแหน่งอีกครั้ง 

 

ล่าสุดเวลา 15.44 น. พล.อ. ประยุทธ์ โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า 

 

พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักครับ

 

ผมขอแสดงความเคารพอย่างสูงต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ และผมขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนสำหรับกำลังใจและความปรารถนาดีที่มอบให้ผมมาโดยตลอด

 

ตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมา ถือเป็นโอกาสให้ผมได้พิจารณาและตระหนักมากขึ้นว่าผมจะต้องใช้เวลาอันมีค่าที่มีอยู่อย่างจำกัดของรัฐบาล ในการติดตามและผลักดันโครงการสำคัญต่างๆ มากมายที่ผมได้ริเริ่มเอาไว้ให้เดินหน้าและเสร็จสมบูรณ์ สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับบ้านเมือง และสร้างอนาคตให้กับลูกหลานของเรา

 

โดยผมจะใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวดและใช้ศักยภาพของผมอย่างเต็มที่ มุ่งมั่นในภารกิจการพลิกโฉมประเทศตามกลยุทธ์ 3 แกนที่ผมได้เคยกล่าวไว้ ให้สำเร็จเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด

 

สำหรับเรื่องการเมืองและประเด็นต่างๆ รายวันนั้น ผมจะมอบให้เป็นหน้าที่ของท่านอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ชี้แจงทำความเข้าใจต่อไป

 

เรื่องสำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งตามกลยุทธ์ 3 แกน คือ การขับเคลื่อนเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญๆ ของประเทศให้เสร็จสมบูรณ์ ทั้งถนน ทางรถไฟ สนามบิน ท่าเรือ ตลอดจนโครงการอื่นๆ ที่เป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างอนาคตของประเทศ อีกทั้งโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่จะช่วยสร้างโอกาสให้กับประชาชนทั่วประเทศในด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการทำมาค้าขาย การเรียนรู้ และอื่นๆ ด้วยการเข้าถึงระบบออนไลน์ได้อย่างทั่วถึง

 

โครงการต่างๆ เหล่านั้นเป็นโครงการที่ไม่เคยมีรัฐบาลไหนริเริ่มและดำเนินการได้ในสเกลที่ใหญ่และบูรณาการขนาดนี้ โดยผมได้เริ่มต้นโครงการต่างๆ ด้วยความรอบคอบ เพื่อให้โครงการสามารถเดินหน้าต่อไปจนบรรลุผลสำเร็จ และเปิดให้บริการพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุด ดังนั้นแม้ว่าบางโครงการจะไปเสร็จสมบูรณ์ในช่วงเวลาของรัฐบาลอื่น ก็จะต้องสามารถเดินหน้าไปได้ด้วยความเรียบร้อย ไม่ติดขัด หรือมีอุปสรรคอันใด

 

เพราะโครงการต่างๆ เหล่านั้นมีความสำคัญอย่างที่สุด เป็นเครื่องรับประกันที่จะทำให้เรามั่นใจได้ว่าประเทศไทยจะสามารถเดินหน้าไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง และเปิดโอกาสให้คนนับล้านๆ คนสามารถสร้างความรุ่งเรืองให้กับตัวเองได้

 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจเต็มไปด้วยความท้าทาย โครงการต่างๆ เหล่านั้นยิ่งมีความสำคัญมากเป็นทวีคูณ ที่จะช่วยให้ทุกคนสามารถพลิกฟื้นการทำมาหากินและสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองได้ในวิถีทางที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต ด้วยการเปิดตลาดใหม่ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศสำหรับการค้าขายผลผลิตทางการเกษตรด้วยราคาที่สูงขึ้น การเปิดช่องทางการเข้าถึงลูกค้าใหม่ๆ สำหรับสินค้าและบริการอื่นๆ การช่วยให้เข้าถึงแหล่งวัตถุดิบต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นด้วยต้นทุนที่ถูกลง ตลอดจนช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องการเดินทางให้กับนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังช่วยกระจายนักท่องเที่ยวไปยังพื้นที่ใหม่ๆ ได้อีกด้วย

 

ทั้งนี้ ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาและในหลายๆ ประเทศ การลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์นั้นเป็นจุดพลิกผันสำคัญในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับประเทศนั้นๆ และในทิศทางเดียวกัน เมื่อโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่เรากำลังทำอยู่นี้เสร็จสมบูรณ์ ก็จะสามารถพลิกโฉมประเทศไทย และนำพาประเทศของเราให้ก้าวไปสู่ยุคทองแห่งความเจริญรุ่งเรืองของคนไทยทุกคนในวันข้างหน้าสืบเนื่องไป

 

วันนี้…เราเดินหน้ามาไกลและถูกทิศทางแล้วครับ เราต้องช่วยกันทำให้เสร็จครับ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising