×
Menu
263318

ประยุทธ์พร้อมรับฟังความเห็นคนรุ่นใหม่ เข้าใจอยากเห็นความเปลี่ยนแปลง แต่หากเร็วเกินไปจะล้มหมด

18.06.2019
  • LOADING...
ประยุทธ์ จันทร์โอชา

วันนี้ (18 มิ.ย.) ที่ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. กล่าวช่วงหนึ่งระหว่างแถลงข่าวหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ผ่านมายอมรับฟังความคิดเห็นทุกคน ทั้งนิสิตนักศึกษา ซึ่งขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ แต่ต้องมาคิดดูว่าเราจะร่วมมือกันได้อย่างไร ตนเคารพในความคิดของทุกคน ลูกหลานตนก็จบมหาวิทยาลัย บางทีความคิดเห็นของลูกก็ยังไม่ตรงกับตน แต่เราต้องสร้างบรรทัดฐานว่าทำอย่างไรจะไม่เกิดผลกระทบซึ่งกันและกัน อยากจะขอร้องทุกคนว่าการทำอะไรให้เกิดความขัดแย้งมากขึ้นมันไม่เป็นผลดี

 

“ผมไม่อยากจะตำหนิใคร เพราะถือเป็นโลกแห่งประชาธิปไตย โลกแห่งปัจจุบัน โลกาภิวัตน์ แต่มันต้องมีพื้นฐานหรือเปล่า เด็กนักเรียนควรจะทำหน้าที่อะไร การแสดงความคิดเห็นจะเอาการเมืองลงไปมากๆ ได้ไหม เราต้องให้เด็กมีพื้นฐานที่แน่นก่อน โตขึ้นมาค่อยพัฒนาไปตามลำดับ”

 

พลเอก ประยุทธ์ กล่าวด้วยว่าขอให้เชื่อตนว่าหลายอย่างมันดีขึ้น แต่บางอย่างมันถอยหลังไปบ้างก็พร้อมรับฟังความคิดเห็น สำหรับนิสิตนักศึกษาหลายคนก็รู้ว่าตั้งใจดี ทุกคนอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง แต่บางอย่างหากเปลี่ยนแปลงเร็วเกินไปมันล้มหมด ทั้งเรื่องเศรษฐกิจก็ค่อยๆ ทำ ขณะเดียวกันก็ต้องปรับโครงสร้างเราให้เข้มแข็งขึ้นด้วย พร้อมย้อนถามว่าเราปรับตัวคนของเราได้หรือยัง เราทำให้คนเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาตัวเองขึ้นได้หรือยัง

 

ทั้งนี้คนในสังคมต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต ไม่ใช่รอคนรุ่นใหม่อย่างเดียว คนรุ่นเก่าก็ต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลา หาเงินเลี้ยงครอบครัว ส่วนลูกหลานคืออนาคตซึ่งจะต้องทำให้เข้มแข็งไปด้วยกัน

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE

FOLLOW US

MOST POPULAR