×

ประยุทธ์​ย้ำ กัญชาเพื่อการแพทย์ใช้อย่างระวัง ต้องควบคุมไม่ให้กลายเป็นสารเสพติด

โดย THE STANDARD TEAM
11.12.2019
  • LOADING...

วันนี้ (11 ธันวาคม) เมื่อเวลา 08.30 น. ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ บริเวณด้านหน้าตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เยี่ยมชมนิทรรศการรณรงค์และประชาสัมพันธ์จำนวน 3 คณะ ได้แก่

1. ผลงานการจัดแสดงโรดโชว์เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)

2. โครงการรณรงค์การใส่หมวกกันน็อกในเด็กวัยเรียน

3. ประชาสัมพันธ์การใช้กัญชาทางการแพทย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, อิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย ไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นำคณะผู้บริหารเสนอผลงานการจัดแสดงโรดโชว์เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก

 

โดยยูเนสโกประกาศให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งการออกแบบ และจังหวัดสุโขทัยยังได้รับเลือกให้เป็นเมืองแห่งศิลปะและหัตถกรรมพื้นบ้าน ปัจจุบันเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบมี 40 เมืองทั่วโลก และเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านมี 49 เมืองทั่วโลก ซึ่งเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์และเครือข่ายเมืองแห่งศิลปะและหัตถกรรมพื้นบ้านมีความสำคัญต่อการพัฒนาเมืองสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้เมืองเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

 

ต่อจากนั้น พล.ต.หญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ นำคณะผู้บริหารสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เข้าพบเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์การใส่หมวกกันน็อกเพื่อป้องกันอุบัติภัยบนท้องถนนแก่เด็กวัยเรียน ภายใต้ชื่อโครงการ ‘พี่หัวดี’ เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการป้องกันอุบัติภัยบนท้องถนน เน้นผู้ปกครองและเด็กเล็กวัย 3-7 ปี ให้เห็นถึงความสำคัญของการสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งที่ต้องเดินทางโดยรถจักรยานยนต์ เพื่อหลีกเลี่ยงเหตุที่นำไปสู่ความพิการตลอดชีวิต

 

ด้าน นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำคณะผู้บริหารเข้าพบเพื่อประชาสัมพันธ์นิทรรศการ ‘ประชาสัมพันธ์การใช้กัญชาเพื่อการแพทย์’ กระทรวงสาธารณสุขได้จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์การใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ โดยจัดทำ www.medcannabis.go.th ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์ที่ถูกต้องแก่ประชาชน ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูก การผลิต การรักษา และการวิจัย รวมทั้งกรณีศึกษาของประเทศต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จ ประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลกัญชาทางการแพทย์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจน

 

ทั้งนี้ พล.อ. ประยุทธ์ ได้ย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาเมืองโดยใช้ศิลปะและเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่มาเป็นจุดดึงดูด สร้างความน่าสนใจ แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงความคุ้มค่า พร้อมทั้งฝากไปยังพ่อแม่ผู้ปกครองให้คำนึงถึงความปลอดภัยของบุตรหลานขณะใช้จักรยานยนต์บนท้องถนนเพื่อความปลอดภัย รวมถึงฝากให้ดูแลผู้สูงวัยและคนพิการอย่างใกล้ชิด ซึ่งขณะนี้รัฐบาลได้เดินหน้าให้ความรู้แก่ผู้สูงวัยทั้งด้านการฝึกอบรมพัฒนาทักษะเดิมที่มีอยู่ เพื่อให้ผู้สูงวัยยังคงสร้างประโยชน์สูงสุด 

 

โอกาสนี้ พล.อ. ประยุทธ์ ยังกำชับถึงการใช้กัญชาทางการแพทย์ว่าต้องมีความระมัดระวัง ศึกษาข้อมูลการใช้อย่างเหมาะสม และจำเป็นต้องปลูกในพื้นที่ที่สามารถควบคุมได้ เพื่อไม่ให้กัญชากลายเป็นสารเสพติดหรือกลายเป็นปัญหาในอนาคต

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising