×

นายกฯ ขอบคุณ ส.ส. ช่วยเสนอแนะงบฯ ปี 2564 ยืนยันรัฐบาลคำนึงถึงประชาชน กำชับความโปร่งใส

โดย THE STANDARD TEAM
02.07.2020
  • LOADING...

วันนี้ (2 กรกฎาคม) ที่อาคารรัฐสภา พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันที่สอง ภายหลังเสร็จภารกิจที่ทำเนียบรัฐบาล โดยได้กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนในการประชุมอภิปรายร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 และเข้าใจว่าทุกคนหวังดี แต่ก็ขอให้ดูข้อมูลที่ผ่านการสังเคราะห์แล้ว ไม่ใช่ดูแค่เฉพาะบางส่วน เพราะการทำงานของรัฐบาลได้พิจารณามาแล้วอย่างละเอียดก่อนที่จะกำหนดมาเป็นกรอบนโยบายและวงเงินงบประมาณ เพราะหากทุกคนมีแต่ความต้องการก็ไม่มีงบประมาณรองรับได้อย่างเพียงพอ 

 

ดังนั้นจึงมีทั้งกลุ่มที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว กลุ่มที่กำลังจะได้รับ และกลุ่มที่ยังต้องรอการจัดสรรงบประมาณในลำดับต่อไป เพราะเป็นการจัดระเบียบงบประมาณตามความจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งหลายหน่วยงานที่ถูกปรับลดงบประมาณก็เป็นไปตามความเหมาะสม บางจังหวัดได้รับงบประมาณลดลง แต่บางปีก็ได้รับงบประมาณเพิ่ม ซึ่งต้องพิจารณาตามสถานการณ์ และรองรับโครงการที่รับอนุมัติ ซึ่งเมื่อโครงการสิ้นสุดแล้วก็จะได้รับงบประมาณลดลงไป

 

ทั้งนี้ย้ำว่าการใช้งบประมาณต้องคำนึงถึงเรื่องของสวัสดิการเพื่อประชาชนและการประกันผลผลิตทางการเกษตร รวมไปถึงเงินช่วยต่างๆ ซึ่งจะต้องพยุงกลุ่มเหล่านี้ให้ได้ ทั้งการอบรมและส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นการให้ทั้งปลาและเบ็ดไปพร้อมกัน

 

สำหรับงบฝึกอบรมถือว่ามีความสำคัญ เพราะเมื่ออบรมแล้วต้องมีผลสัมฤทธิ์ว่าสามารถนำไปทำให้สำเร็จกี่ราย เพราะถ้าเกิดผลสัมฤทธิ์น้อยก็ต้องยกเลิกโครงการไป ซึ่งเป็นรูปแบบการตัดทอนงบประมาณที่ไม่จำเป็นและไม่ได้ผลออกไปก่อน เพื่อสนับสนุนโครงการที่จำเป็นมากกว่าให้ได้รับงบประมาณ 

 

รวมทั้งต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและมีแผนแม่บทคอยกำกับ ขณะที่การปฏิรูประบบราชการที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ทั้งระบบกระจายอำนาจและระบบอื่นๆ เพียงแต่ทุกคนต้องพัฒนาตัวเองก่อน พร้อมกำชับให้ส่วนราชการดูแลการใช้งบประมาณไม่ให้เกิดปัญหาทุจริต

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories