×

ประยุทธ์ลงพื้นที่ศรีสะเกษ ติดตามนโยบายส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่

โดย THE STANDARD TEAM
07.11.2019
  • LOADING...
ประยุทธ์ จันทร์โอชา

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 7 พฤศจิกายนนี้ เพื่อตรวจเยี่ยมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านการส่งเสริมเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ และเปิดโรงอบเมล็ดพันธุ์ข้าว และทดสอบระบบการคัดคุณภาพข้าว ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง ตำบลดู่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ และพบปะพี่น้องประชาชนที่มารอต้อนรับ 

 

สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง ถือเป็นต้นแบบของการทำเกษตรแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพปลูกข้าวทำนาควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประกอบกับได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐสนับสนุนการทำเกษตรแบบอินทรีย์ จึงได้มีการรวมกลุ่มขึ้น ชื่อกลุ่ม เกษตรทิพย์ ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพใช้กันเองในกลุ่มสมาชิก ต่อมาได้จัดตั้งเป็น วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราเกษตรทิพย์ และวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง 

.

ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 1,258 ราย นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้สมาชิกเกษตรกรปลูกข้าวปลอดสารพิษและข้าวอินทรีย์ จำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนเงินทุนจาก ธ.ก.ส. ในการใช้เป็นทุนหมุนเวียน และก่อสร้างโรงสีข้าวอินทรีย์ เพื่อยกระดับมาตรฐาน เสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชนอย่างยั่งยืน

 

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories