×

‘ให้มันจบที่ 8 ปี’ กลุ่มราษฎรและเครือข่าย ออกแถลงให้ประยุทธ์ลาออกจากนายกฯ หลังใกล้ครบวาระ 8 ปี 24 ส.ค. นี้

โดย THE STANDARD TEAM
21.08.2022
  • LOADING...
ประยุทธ์ จันทร์โอชา

วันนี้ (21 สิงหาคม) กลุ่มราษฎรและเครือข่ายออกแถลงการณ์ถึง พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย โดย ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล หรือ รุ้ง ตัวแทนกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ได้อ่านถ้อยแถลงช่วงหนึ่ง โดยมีใจความว่า “เป็นเวลากว่า 8 ปีแล้วที่สังคมไทยต้องตกอยู่ภายใต้ช่วงเวลาอันมืดมนและขมขื่นที่สุด ช่วงเวลาภายใต้การปกครองของผู้ปล้นชิงอำนาจการปกครองไปจากประชาชน ผู้สืบทอดอำนาจผ่านกลไกที่ไร้ซึ่งความชอบธรรมตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งมีนามว่า ‘ประยุทธ์ จันทร์โอชา’ ได้ร่วมมือกับพลพรรคในการสร้างวิกฤตทางการเมืองเพื่อเข้าช่วงชิงอำนาจการปกครอง 

 

“พร้อมกับตั้งตนและพวกขึ้นเป็นรัฐบาล และใช้อำนาจอำนวยผลประโยชน์และความมั่นคงแก่ชนชั้นนำส่วนน้อย กดขี่ข่มเหงประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย ทั้งยังวางกลไกสืบทอดอำนาจผ่านรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ตนเข้าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อโดยมิต้องสนใจเสียงจากประชาชน ชายผู้สวาปามความหวัง ความฝัน และอนาคตผู้นี้ ได้สร้างความทุกข์ทนแก่ประชาชนทั้งหลายไปทุกหย่อมหญ้า ดังความเลวร้ายนานัปการที่ประชาชนทั้งหลายล้วนต่างรับรู้อย่างประจักษ์ชัดได้โดยทั่วกัน

         

“อย่างไรก็ดี ไม่มีช่วงเวลาแห่งความเลวร้ายใดจะสามารถดำรงอยู่ได้ตลอดไป ยุคสมัยของ ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องมีอันสิ้นสุด เนื่องด้วยรัฐธรรมนูญปี 2560 ที่บรรดาพรรคพวกได้ร่างขึ้น มีการบัญญัติเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไว้ในมาตรา 158 วรรค 4 ว่า “นายกรัฐมนตรีจะดํารงตําแหน่งรวมกันแล้วเกิน 8 ปีมิได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการดํารงตําแหน่งติดต่อกันหรือไม่ แต่มิให้นับรวมระยะเวลาในระหว่างที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหลังพ้นจากตําแหน่ง” รวมทั้งในรัฐธรรมนูญปี 2560 มาตรา 170 วรรคสอง ได้บัญญัติไว้ด้วยว่า “ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนดตามมาตรา 158 วรรค 4 ด้วย” 

 

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี นับตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2557 และรัฐธรรมนูญปี 2560 มาตรา 264 ได้บัญญัติไว้ว่า “ให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ เป็นคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้” จึงต้องถือว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องสิ้นสุดลงในวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ซึ่งเป็นวันครบกำหนด 8 ปี ในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 

 

“ในกาลนี้ เราราษฎรขอส่งสารไปยังประธานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ศาลมีคำวินิจฉัยประเด็นการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 8 ปีของนายกรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญปี 2560 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2565 หาไม่แล้ว ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ ประยุทธ์ จันทร์โอชา หยุดการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนับตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2565 จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยแล้วเสร็จ

 

“บัดนี้ประชาชนได้ประกาศคำบัญชาที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญต่อพวกท่านแล้ว ขอตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจงรับฟัง เราราษฎรยังคงหวังว่า ในจิตใจเบื้องลึกของท่านและผู้สนับสนุน ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะตระหนักดีว่า บัดนี้ ประยุทธ์ จันทร์โอชา กำลังจะสิ้นสุดสภาพความเป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญปี 2560 แล้ว รวมถึงพวกท่านย่อมประจักษ์แจ้งถึงความไร้สมรรถภาพในการบริหารประเทศของชายผู้นี้ 

 

“เราราษฎรขอย้ำเตือนว่า พวกท่านอาจหวาดกลัวในอนาคตหรือความเปลี่ยนแปลงที่ไม่คุ้นเคย แต่หากพวกท่านไม่ยอมเปิดทาง และปล่อยให้ปัจจุบันถูกปกครองโดยอดีต สังคมนี้จะมีอนาคตต่อไปได้อย่างไร ขอบรรดาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้อยู่เบื้องหลังทรราช ประยุทธ์ จันทร์โอชา ทั้งหลายจงรับฟังเสียงและข้อย้ำเตือนของประชาชนเถิด” ปนัสยากล่าว

 

ทั้งนี้ กลุ่มราษฎรและเครือข่าย ได้ยืนยันข้อเรียกร้องเฉพาะกาลก่อนการเลือกตั้งครั้งต่อไว้ดังนี้

  • ให้ ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลาออกจากการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยทันที
  • หาก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ยอมลงจากอำนาจ ศาลธรรมนูญต้องมีคำวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2565
  • ให้รัฐสภาแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 ตัดอำนาจวุฒิสภาในการเลือกนายกรัฐมนตรีให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง

 

ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประยุทธ์ จันทร์โอชา

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising