×

ความจนคนไทยอยู่ที่ไหนบ้าง?

06.03.2020
  • LOADING...

ประเทศไทยมีปัญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจนมาต่อเนื่อง แม้ว่า 30 ปีที่ผ่านมาอัตราความยากจนจะลดลง แต่มีหลายครั้งที่อัตราความยากจนเพิ่มขึ้น โดยครั้งล่าสุดคือปี 2559 และ 2561 ขณะที่รายงานข้อมูลจาก World Bank ยังชี้ให้เห็นว่าไทยเป็นประเทศเดียวในกลุ่มอาเซียนที่มีอัตราความยากจนเพิ่มขึ้นหลายครั้งนับตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา

ปัจจุบันความยากจนของคนไทยอยู่ที่ไหนบ้าง?​

 

 

ภาพประกอบ: กริน วสุรัฐกร

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising