×

สมเด็จพระสันตะปาปาสิ้นสุดการเสด็จเยือนไทยอย่างเป็นทางการ มุ่งหน้าสู่กรุงโตเกียว ญี่ปุ่น

23.11.2019
  • LOADING...
Pope Francis

เมื่อเวลา 09.15 น. รัฐบาลไทยและสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ร่วมจัดพิธีการอำลาส่งเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร มุ่งสู่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น สิ้นสุดการเสด็จเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ 35 ปี 

 

โดยพระองค์จะเสด็จถึงท่าอากาศยานกรุงโตเกียว-ฮาเนดะเวลาประมาณ 17.40 น. ตามเวลาประเทศไทย ซึ่งญี่ปุ่นถือเป็นประเทศที่ 7 ในเอเชีย ต่อจากเกาหลีใต้, ศรีลังกา, ฟิลิปปินส์, เมียนมา, บังกลาเทศ และไทย ที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเสด็จเยือนอย่างเป็นทางการ นับตั้งแต่ขึ้นดำรงตำแหน่งพระประมุขแห่งพระศาสนจักรคาทอลิกเมื่อปี 2013 

 

เส้นทางจาริกครั้งใหม่ในเอเชียที่จะนำมาซึ่งพระพร ความรัก และสันติสุข ได้เดินทางผ่านแผ่นดินไทย และกำลังเริ่มต้นขึ้นแล้วในดินแดนอาทิตย์อุทัยรัชสมัยเรวะ

 

ภาพ: Reuters

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

อ้างอิง: popevisitthailand.com

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising