×

สมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จจุฬาฯ เพื่อพบผู้นำคริสตชนนิกายต่างๆ และผู้แทนต่างศาสนา

22.11.2019
  • LOADING...

วันนี้ (22 พฤศจิกายน) เวลาประมาณ 15.20 น. สมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จพบผู้นำคริสตชนนิกายต่างๆ ผู้แทนต่างศาสนาในประเทศไทย พร้อมกับบรรดาผู้นำสถาบันอุดมศึกษา คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นับเป็นอีกครั้งที่พระประมุขแห่งพระศาสนจักรคาทอลิกได้ฉายพระรูปร่วมกับผู้แทนต่างศาสนา สะท้อนถึงสายสัมพันธ์ระหว่างศาสนาต่างๆ ที่กระชับแน่นขึ้นในระหว่างเสด็จเยือนไทยอย่างเป็นทางการในครั้งนี้

 

 

 

Support By NIKON Thailand

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising