×

โป๊ปทรงเน้นย้ำความสำคัญของคนรุ่นใหม่ บนเวทีปาฐกถาพิเศษที่จุฬาฯ

22.11.2019
  • LOADING...

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงแสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ ‘Building Bridges for Peace and Understanding’ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยพระองค์ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นกำลังสำคัญในอนาคต 

 

โดยพระองค์มองว่า สถาบันทางศาสนาและสถาบันทางการศึกษาสามารถที่จะร่วมมือกัน เพื่อสร้างหลักประกันสิทธิในอนาคตของรุ่นต่อๆ ไป เพื่อให้พวกเขามีชีวิตที่ยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครเอาไว้ข้างหลัง อีกทั้งยังต้องช่วยกันสร้างรากฐานที่ยึดหลักการให้เกียรติและเคารพศักดิ์ศรีของแต่ละบุคคล เพื่อส่งเสริมแนวคิดมนุษยนิยมแบบบูรณาการที่มองว่า ทุกคนมีส่วนในการปกป้องดูแลและบริหารจัดการโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของทุกคนร่วมกัน

 

นอกจากนี้พระองค์ยังได้กล่าวชื่นชมคุณลักษณะประการหนึ่งของสังคมไทยที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมโลก นั่นก็คือการที่คนไทยให้ความสำคัญ ยกย่อง และให้เกียรติแก่ผู้สูงอายุ ซึ่งพระองค์ทรงชี้แนะว่า สิ่งนี้จะทำให้รากแก้วของจิตสำนึกอย่างความกตัญญูและจิตวิญญาณของคนรุ่นใหม่ไม่เหี่ยวเฉาว่างเปล่า

 

เพราะในสังคมปัจจุบันคุณค่าและวัฒนธรรมที่ดีงามมักจะถูกลดทอน มีความพยายามที่จะยัดเยียดให้คนหนุ่มสาวรุ่นใหม่คิดเหมือนกัน เป็นแบบเดียวกันหมด ทำให้คนหนุ่มสาวเหล่านั้นเป็นส่ิงมีชีวิตตามสั่ง เป็นการทำลายวัฒนธรรมที่ร้ายแรงพอๆ กับการสูญพันธ์ุของสิ่งมีชีวิต

 

ภาพ: ชาติกล้า สำเนียงแจ่ม / THE STANDARD

Support By NIKON Thailand

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising