×

สิ้น พ.ค. นี้ คนกรุงได้สวนใหม่ ป้อมมหากาฬ เตรียมดูแลคนเร่ร่อนเข้ามาพัก

07.05.2018
  • LOADING...

เมื่อวันที่ 25 เมษายนที่ผ่านมา บรรยากาศที่ชุมชนป้อมมหากาฬเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและมีคราบน้ำตาปรากฏบนใบหน้าของชาวชุมชนหลายคน ด้วยเป็นวันครบกำหนดที่กรุงเทพมหานครให้คนในชุมชนป้อมมหากาฬออกจากพื้นที่ นั่นหมายความว่าทุกชีวิต ทุกเรื่องราว ณ ที่แห่งนี้จะถูกปิดตำนานลง กลายเป็นหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์นับแต่นี้ โดยวันดังกล่าวเจ้าหน้าที่หลายสิบคนได้นำเครื่องจักรเข้ามาเร่งรื้อสิ่งปลูกสร้างภายในชุมชนป้อมมหากาฬ โดยเฉพาะโครงสร้างของตัวบ้านที่เป็นไม้และอิฐปูน เพื่อเคลียร์พื้นที่ทั้งหมด

 

THE STANDARD ติดตามความคืบหน้าล่าสุด หลังกรุงเทพมหานครได้รับคืนพื้นที่บริเวณป้อมมหากาฬ นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ป้อมมหากาฬ ซึ่งล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้มีการเก็บขยะและปรับหน้าดินเพื่อจัดทำเป็นสวนสาธารณะชั่วคราว

 

โดยจะมีการจัดสร้างสวนสาธารณะและอนุรักษ์ป้อมมหากาฬ ซึ่งได้มีการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานไว้ นายจักกพันธุ์เปิดเผยอีกว่า เบื้องต้นจะจัดสร้างสวนสาธารณะชั่วคราว เพื่อให้ประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกาย คาดว่าจะสามารถใช้บริการได้ภายในปลายเดือนพฤษภาคมนี้ ขณะที่ในระยะยาวนั้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างหารือกับกรมศิลปากรทำแผนอนุรักษ์ฟื้นฟูป้อมมหากาฬตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง และรวมถึงออกแบบสวนสาธารณะแบบถาวรที่สอดรับกับแหล่ง

 

ส่วนกรณีที่มีข้อกังวลว่า หากพื้นที่ดังกล่าวเป็นสวนสาธารณะแล้วจะมีปัญหาคนเร่ร่อนเข้ามาในพื้นที่หรือไม่ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า เนื่องจากบริเวณดังกล่าวจะทำเป็นสวนเปิด คือสามารถเข้าออกได้ตลอดเวลา ดังนั้นในระยะยาวมีแผนจะจัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้ามาดูแลเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว แต่เบื้องต้นได้สั่งการให้สำนักงานเขตพระนครจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจเข้าไปกำกับดูแลพื้นที่ก่อน

 

สำหรับแผนการปรับปรุงป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่า กรุงเทพมหานคร ได้จัดสรรงบประมาณไว้จำนวน 69 ล้านบาท ภายใต้แผนปฏิบัติการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณป้อมมหากาฬ แนวกำแพงเมืองและบริเวณโดยรอบ ซึ่งเป็นไปตามแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ของคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบป้อมมหากาฬ แนวกำแพงเมือง และบริเวณใกล้เคียงให้เป็นพื้นที่เปิดโล่งที่ส่งเสริมทัศนียภาพในโบราณสถานป้อมมหากาฬและแนวกำแพงมีคุณค่า โดดเด่นงดงามมากขึ้น รวมทั้งเพื่อใช้ประโยชน์เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชุมชนและประชาชนทั่วไป โดยมีแนวคิดหลักในการออกแบบที่เน้นความสำคัญของโบราณสถาน โดยปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้เป็นพื้นที่สีเขียวที่มีเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มโบราณสถานต่างๆ ซึ่งขณะนี้ กรุงเทพมหานครได้ส่งแบบและรายละเอียดโครงการปรับปรุงป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่าให้กรมศิลปากรพิจารณาในรายละเอียดเพื่อดำเนินการพัฒนาปรับปรุงป้อมมหากาฬต่อไป

 

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising