×

เตรียมรื้อบ้านโบราณในชุมชนป้อมมหากาฬ

โดย
19.01.2018
  • LOADING...

สภาพของบ้านไม้เลขที่ 127/1 ที่มีอายุกว่า 60 ปี ในพื้นที่ชุมชนป้อมมหากาฬ หนึ่งในบ้านที่สำนักการโยธา กทม. เตรียมรื้อถอนเพิ่มเติม

 

บ้านหลังนี้ปลูกสร้างขึ้นบนที่ดินซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของ ‘วิกลิเกพระยาเพชรปาณี’ วิกลิเกแห่งแรกในกรุงเทพฯ สมัยรัชกาลที่ 5 ต่อมากลายเป็นชื่อตรอกสำคัญในชุมชน คือ ‘ตรอกพระยาเพชรฯ’

 

 

ปัจจุบันอยู่ในรายชื่อบ้าน 1 ใน 18 หลังที่สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์เสนอให้ทำการอนุรักษ์ โดยผ่านการหารือในที่ประชุมคณะกรรมการหลายฝ่าย ซึ่งมีการลงนามร่วมกันในคุณค่าด้านต่างๆ เนื่องจากเป็นบ้านในกลุ่มสถาปัตยกรรมรุ่นเก่าที่แสดงถึงอิทธิพลอาคารแบบตะวันตกและแบบประเพณีที่ผสมผสานกัน

 

แต่สุดท้ายบ้านหลังนี้กำลังจะกลายเป็นเพียงความทรงจำในอดีตเท่านั้น

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising