×

เสียงสะท้อนในโซเชียลมีเดีย! คนกรุงอยากได้ผู้ว่าฯ คนใหม่ ‘แก้ปัญหาทางเท้า’ เร่งด่วนที่สุด

28.04.2022
  • LOADING...
แก้ปัญหาทางเท้า

‘เรียล สมาร์ท’ เปิดเผยผลสำรวจเสียงสะท้อนจากบทสนทนาในโลกออนไลน์ของชาวเน็ตระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 7 เมษายน 2565 พบ 10 อันดับปัญหาเรื้อรังที่คนกรุงเทพฯ ต้องการให้ผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่เร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วน

 

โดยการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ในโซเชียลมีเดียครั้งนี้ไม่ได้ระบุพื้นที่ผู้ใช้งาน และเก็บข้อมูลจากหลายแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็น Twitter, Facebook, Website, YouTube, Instagram ฯลฯ พบว่ามีการพูดถึงปัญหาที่อยากให้ผู้ว่าฯ กทม. แก้ไข จำนวน 185,398 ข้อความ โดย 10 อันดับแรกที่คนกรุงเทพฯ ต้องการให้ผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่เข้ามาแก้ปัญหา มีดังต่อไปนี้

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง: 


 

 

อันดับที่ 1 ปัญหาถนนและทางเท้าชำรุด จำนวน 97,875 ข้อความ (เฉลี่ย 52.80%)

พบว่าส่วนใหญ่ถนนและทางเท้ามีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ ไม่เรียบเนียน มีลักษณะเป็นลูกคลื่น และพบฝาท่อระบายน้ำแตก โดยไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาครบทุกจุด ส่งผลทำให้เกิดอุบัติเหตุและสร้างความยากลำบากให้กับผู้ที่สัญจร

 

อันดับที่ 2 ปัญหาน้ำท่วมขัง จำนวน 20,286 ข้อความ (เฉลี่ย 10.94%)

ส่วนใหญ่เกิดจากการขาดแคลนระบบระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ และปัญหาเศษขยะอุดตันช่องทางระบายน้ำต่างๆ

 

อันดับที่ 3 ปัญหาความปลอดภัยบนทางม้าลาย จำนวน 16,864 ข้อความ (เฉลี่ย 9.10%)

ส่วนใหญ่เกิดจากประชาชนไม่หยุดยานพาหนะเพื่อรอให้คนข้ามทางม้าลายอย่างปลอดภัย และทางม้าลายมีสภาพไม่ชัดเจน อาจทำให้ผู้ขับขี่พลาดมองไม่เห็นในบางครั้ง

 

อันดับ 4 ปัญหาฝุ่น PM2.5 และมลพิษอื่นๆ จำนวน 15,933 ข้อความ (เฉลี่ย 8.59%)

ส่วนใหญ่เกิดจากควันและไอเสียจากยานพาหนะ ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรม อีกทั้งยังเกิดจากสภาพอากาศที่อาจพัดนำฝุ่นพิษมาจากประเทศข้างเคียง

 

อันดับที่ 5 ปัญหาพื้นที่สีเขียวน้อย จำนวน 10,399 ข้อความ (เฉลี่ย 5.61 %)

ส่วนใหญ่เกิดจากประชาชนมองเห็นความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น รวมถึงประชาชนต้องการบรรเทาปัญหามลพิษทางอากาศ อีกทั้งประชาชนได้หันมาออกกำลังกายกันมากขึ้น ประชาชนจึงมองว่าพื้นที่สีเขียว เช่น สวนสาธารณะและการปลูกต้นไม้ในกรุงเทพฯ มีจำนวนน้อย แต่กลับมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของประชาชนมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ

 

อันดับที่ 6 ปัญหากล้องวงจรปิดและไฟส่องสว่างไม่ทั่วถึง จำนวน 8,928 ข้อความ (เฉลี่ย 4.82 %)

ประชาชนมองว่าการขาดแคลนกล้องวงจรปิดในบางพื้นที่และการขาดแคลนกล้องวงจรปิดที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ความปลอดภัยของประชาชนลดลง โดยเฉพาะการเรียกร้องความเป็นธรรมในกรณีเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อีกทั้งการขาดแคลนไฟส่องสว่างในบางพื้นที่ได้เพิ่มโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีกด้วย

 

อันดับที่ 7 ปัญหาค่าครองชีพสูง จำนวน 8,146 ข้อความ (เฉลี่ย 4.39 %)

ส่วนใหญ่เกิดจากสภาพเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์โควิด และปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สวนทางกับค่าแรงของประชาชนที่ยังคงที่ โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีราคาสูงขึ้นมาก

 

อันดับที่ 8 ปัญหาการจราจรติดขัด จำนวน 3,655 ข้อความ (เฉลี่ย 1.97 %)

ส่วนใหญ่เกิดจากประชาชนจอดรถอย่างไม่ถูกต้องบริเวณริมถนน ในช่วงเทศกาลพบปัญหาจราจรติดขัดเป็นอย่างหนัก อุบัติเหตุส่งผลทำให้การจราจรติดขัดเป็นระยะเวลาหนึ่ง การก่อสร้างรถไฟฟ้า และการซ่อมแซมถนนส่งผลทำให้การจราจรติดขัดในระยะยาว

 

อันดับที่ 9 ปัญหาน้ำเน่าเสียในคลอง จำนวน 2,155 ข้อความ (เฉลี่ย 1.16 %)

ส่วนใหญ่เกิดจากการทิ้งขยะลงคลอง โดยที่ทางกรุงเทพฯ ไม่มีมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งคลองที่มีน้ำเน่าเสียในบางพื้นที่กลับถูกเพิกเฉย โดยไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาแก้ไขปัญหา

 

อันดับที่ 10 ปัญหาหาบเร่แผงลอยกีดขวางทางสัญจร จำนวน 1,157 ข้อความ (เฉลี่ย 0.62 %)

ส่วนใหญ่เกิดจากพ่อค้าแม่ค้าตั้งร้านในสถานที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือเกินขอบเขตที่กำหนดไว้ โดยไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาควบคุม ทำให้ทางเท้ามีพื้นที่สัญจรให้กับประชาชนน้อยลง อีกทั้งบางร้านค้าได้ทิ้งขยะอย่างไม่ถูกต้อง จนสร้างความสกปรกให้กับพื้นที่

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising