×

‘นิด้าโพล’ ระบุ ประชาชนเกินครึ่งมองรัฐไม่มีประสิทธิภาพเรื่องแก้ปัญหาฝุ่น

20.01.2020
  • LOADING...

เมื่อวันที่ 18 มกราคมที่ผ่านมา ศูนย์สำรวจความคิดเห็น ‘นิด้าโพล’ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชนเรื่องการจัดการวิกฤตฝุ่นละออง โดยจากการถามถึงประเด็นการปฏิบัติตัวเมื่อเผชิญปัญหาจากวิกฤตฝุ่นละอองของประชาชน สามารถเรียงเป็น 5 ลำดับแรกได้ดังนี้ 

  1. สวมหน้ากากอนามัยเวลาออกนอกบ้าน 69.98%
  2. หลีกเลี่ยงการเดินทางออกนอกบ้าน 21.50%
  3. งดทำกิจกรรมกลางแจ้ง 10.59%
  4. ใช้เครื่องฟอกอากาศ 6.61%
  5. ปิดประตู-หน้าต่างกันฝุ่น 5.41%

 

ด้านประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง พบว่า 2.47% ระบุว่ามีประสิทธิภาพมาก เพราะหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องมีการจัดการแก้ปัญหาที่ดี ส่วน 17.60% ระบุว่าค่อนข้างมีประสิทธิภาพ เพราะมีการพ่นละอองน้ำเพื่อลดฝุ่น มีการแจ้งเตือนเขตพื้นที่สีแดง ทำให้ประชาชนได้เตรียมพร้อมรับมือ ขณะที่บางส่วนระบุว่าไม่ได้เกี่ยวกับหน่วยงานภาครัฐ แต่เป็นที่ตัวบุคคลในการทำให้เกิดฝุ่นละออง

 

ขณะที่ 40.84% ระบุว่าไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ เพราะหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องยังแก้ไขได้ไม่ตรงจุด ทำงานไม่จริงจัง ไม่ต่อเนื่อง ควรมีมาตรการอย่างจริงจังที่เป็นรูปธรรมในการควบคุม เช่น การก่อสร้าง รถควันดำ หรือผู้ที่ก่อให้เกิดมลพิษ ส่วน 36.22% ระบุว่าไม่มีประสิทธิภาพเลย เพราะการจัดการของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องยังไม่มีการตื่นตัว ไม่มีการเเก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรม ไม่มีความชัดเจน ปัญหายังเดิมๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น งานก่อสร้างต่างๆ รถประจำทาง/รถส่วนตัวยังมีควันดำ และ 2.87% ระบุว่าไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

 

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงการมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละอองของประชาชน พบว่าส่วนใหญ่ 30.57% ระบุว่าใช้บริการขนส่งสาธารณะแทนการขับรถส่วนตัว รองลงมา 24.20% ระบุว่าฉีดน้ำล้างฝุ่นละอองหน้าบ้านตนเอง, 23.09% ระบุว่าหยุดเผาขยะ ใบไม้ เศษวัสดุ, 21.66% ระบุว่าไม่มีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง เพราะการใช้ชีวิตประจำวันไม่ได้ทำอะไรหรือสร้างปัญหาอะไรเกี่ยวกับฝุ่น อยู่แต่ที่บ้านหรืออาคาร ไม่ได้ไปไหน 

 

ขณะที่บางส่วนระบุว่าเนื่องจากจำเป็นต้องใช้รถส่วนตัวเพื่อไปทำงาน 16.96% ระบุว่าดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเวลาจอดรถ, 8.20% ระบุว่าหยุดการจุดธูป ประทัด, 7.48% ระบุว่านำรถไปเข้าอู่เพื่อแก้ไขปัญหาควันดำ, 2.23% ระบุว่าหยุดการก่อสร้าง และ 3.50% ระบุอื่นๆ ได้แก่ ใช้รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน หรือเดินแทนการใช้รถยนต์ ปลูกต้นไม้ และอยู่บ้านเพื่อลดการใช้รถ ขณะที่บางส่วนระบุว่าลดการใช้รถที่เติมน้ำมันดีเซล เปลี่ยนมาใช้รถที่เติมน้ำมันเบนซินหรือ E20 แทน 

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories