×

Productive Routine

23 มกราคม 2019

ทริกใช้ได้จริงตั้งแต่เข้านอนยันหมดวัน ที่ทำให้ชีวิต Productive รอบด้านที่สุด

เราควรเปลี่ยนกิจวัตรประจำวันเดิมอย่างไร ให้กลายเป็นคนใหม่ที่พลังเต็มร้อย พร้อมรีดทุกขีดความสามารถออกมาใช้ ทำให้ 24 ชั่วโมงของทุกวันผ่านไปอย่าง SUPER PRODUCTIVE!     นอนหลับดีมีชัยไปกว่าครึ่ง หลายสถาบันให้ความเห็นตรงกันว่า ‘การนอน’ คือหัวใจสำคัญที่ทำให้ชีวิต Productive ขั้นสุด แต่คนส่วนใหญ่ยังเข้าใจผิดคิดว่าการนอนดี เท่ากับจำน...

Close Advertising