×

Personality Type C

ไม่ไหวแล้ว
21 มิถุนายน 2021

จะบอกเพื่อนร่วมงานยังไงว่า “ไม่ไหวแล้ว”

ทำงานเหนื่อยจนจะไม่ไหว I really need a break! เป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนจะรู้สึกเหนื่อยล้าจากการทำงาน แต่การที่จะขอหยุดพักก็ดูจะเป็นอะไรที่เป็นไปได้ยาก เพราะยังมีงานที่ต้องรีบทำให้เสร็จ ไหนจะโปรเจกต์ที่ยังรออยู่เป็นกอง แต่หากฝืนทำต่อไปแล้วงานออกมาไม่ดี จะคุ้มกับแรงกายแรงใจที่เสียไปหรือเปล่า? แล้วถ้าตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องการจะพักจริงๆ จะสื่อสารออกไป...

X
Close Advertising