×

Joox

G7
8 มิถุนายน 2021

G7‌ ‌รื้อ‌ภาษี‌โลก‌ครั้ง‌ประวัติศาสตร์‌!‌ ‌สะเทือน‌ยักษ์‌ใหญ่‌เทคฯ‌ ‌ไทย‌เกี่ยว‌ อะไร‌

สรุปข้อตกลงครั้งประวัติศาสตร์จากการประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของกลุ่ม G7 หรือประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ 7 ประเทศ ที่จะปฏิรูประบบการจัดเก็บภาษีในระดับโลก มุ่งเป้าโดยตรงที่บริษัทข้ามชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและได้กำไรมากที่สุด   ผลลัพธ์ของการประชุมครั้งนี้เป็นอย่างไร เกี่ยวข้องกับประเทศไทยหรือไม่ และจะกระทบบริษัทเทคโนโลยีมากน้อยแค่...
X
Close Advertising