×

FreeYouth

TSS EE EP264
3 กันยายน 2021

ม็อบดินแดงคือใคร ทำไมต้องรุนแรง ทางออกคืออะไร

นับตั้งแต่ปีที่แล้วได้เกิดการชุมนุมภายใต้ 3 ข้อเรียกร้องจากเยาวชนคนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนด้วยปณิธานแรงกล้าเพื่อทวงถามสิทธิและเสรีภาพใน ‘อนาคต’ ที่พวกเขาควรมี แต่วันนี้รูปแบบการชุมนุมได้เปลี่ยนไป มีการใช้ความรุนแรงทั้งฝั่งเจ้าหน้าที่และผู้ชุมนุม จนเกิดเป็นกลุ่ม ‘ม็อบดินแดง’    กลุ่มคนเหล่านี้แตกต่างจากผู้ชุมนุมเมื่อปีที่แล้วอย่างไร เคน ...

X
Close Advertising