×

Alipay

14 กันยายน 2021

Ant Group โดนอีก! จีนเตรียมสั่งแยกแอปฯ ปล่อยกู้ออกจาก Alipay | Morning Wealth 14 กันยายน 2564

Ant Group โดนอีกแล้ว รัฐบาลจีนเตรียมสั่งแยกแอปพลิเคชันปล่อยกู้ออกจาก Alipay รายละเอียดเป็นอย่างไร   ทำความรู้จักการลงทุนในบอนด์ หรือตราสารหนี้ มีกลยุทธ์ลงทุนอย่างไร พูดคุยกับ ศรชัย สุเนต์ตา CFA, ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารฝ่าย SCB-CIO และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Investment Office and Product ธนาคารไทยพาณิชย์   ...

X
Close Advertising