×

Active Listening

15 เมษายน 2020

ทักษะการฟังที่ต้องเปลี่ยนไป ในวันที่โลกไม่กลับมาเหมือนเดิม

ช่วงวิกฤตที่เกิดความเปลี่ยนแปลงมากมายรายวัน ยิ่งเป็นช่วงที่เราต้องฟังกันมากยิ่งขึ้น เป็นช่วงเวลาทองของการฟัง และเป็นช่วงที่โลกต้องการผู้ฟังมากกว่าเดิม    รวิศ หาญอุตสาหะ และ พิริยะ กุลกาญจนาชีวิน ชวนคุยถึงเรื่องของทักษะการฟังในวันที่บริบทเปลี่ยนไป เป็นผู้ฟังที่ดี เป็นคนรับฟังเพื่อรับรู้ เข้าใจ และนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง ...
The Secret Sauce
16 สิงหาคม 2019

เทคนิคการฟังเชิงรุก เพื่อธุรกิจและเข้าใจผู้อื่น

ฟังอย่างไรให้เกิดบทสนทนาที่ดี รู้ความต้องการที่แท้จริงของคนพูด รวมถึงต่อยอดธุรกิจของคุณได้   เคน-นครินทร์ แชร์เทคนิคการฟังแบบเชิงรุก หรือ Active Listening จากประสบการณ์จริงที่ได้ฝึกฝนและเรียนรู้จากการสัมภาษณ์คนมาไม่ต่ำกว่าหนึ่งพันคน     1. หาข้อมูลของคนที่จะคุยด้วยให้ได้มากที่สุด  พื้นหลังและประสบการณ์ก่อนห...

Close Advertising