×

สิงคโปร์

21 กรกฎาคม 2022

กวนยู พลิกสิงคโปร์สู่ยุคใหม่ จาก’กุ้งพิษ’ สู่ ‘เม่น’

หลังจากที่สิงคโปร์ถูกปลดออกจากการเป็นส่วนหนึ่งของมาเลเซีย ทำให้เกิดความท้าทายทางเศรษฐกิจและสังคม ‘ลีกวนยู’ จึงสร้างกองทัพเพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่คนในชาติ รวมทั้งให้ที่อยู่อาศัยแก่ประชาชนผ่านโครงการเคหะแห่งชาติ ซึ่งถือว่าเป็นการวางรากฐานประเทศที่ประสบความสำเร็จมาถึงปัจจุบัน รวมทั้งมีการสร้างความสมานฉันท์ของความแตกต่างทางชาติพันธ์ุผ่านกฎหมายที่เท่า...
สิงคโปร์
18 กรกฎาคม 2022

จุดเริ่มต้นของสิงคโปร์ ก่อนก้าวสู่ ‘ประเทศพัฒนาแล้ว’

เอพิโสดนี้จะพาไปศึกษาการเติบโตของประเทศสิงคโปร์ ที่มีการพัฒนาที่น่าสนใจ เพราะใช้เวลาเปลี่ยนผ่านจากประเทศโลกที่สาม สู่ประเทศพัฒนาแล้วในเวลาอันรวดเร็ว    ‘ลีกวนยู’ นายกรัฐมนตรี ใช้วิธีการอะไรแก้ไขปัญหาในช่วงเริ่มก่อตั้งสิงคโปร์ การรวบรวมประชากรที่มีความหลากหลายทางชาติพันธ์ุ และพาสิงคโปร์เข้าสู่บทใหม่ หลังจากการถูกปลดออกจากสหพันธรัฐมลา...
21 ธันวาคม 2020

โควิด-19 ระบาดใหม่ ฉุดเศรษฐกิจไทยแค่ไหน นักธุรกิจควรรับมืออย่างไร

การระบาดใหม่ของโควิด-19 ส่งผลให้เศรษฐกิจที่ใกล้จะฟื้นตัวต้องกลับมาหยุดชะงักอีกครั้ง เพราะความเชื่อมั่นที่เริ่มสั่นคลอน เราสามารถเรียนรู้อะไรได้บ้างจากประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเคยเผชิญกับสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน เคน นครินทร์ คุยกับ ดร.สันติธาร เสถียรไทย นักเศรษฐศาสตร์ภาคเทคโนโลยีแห่งเอเชีย และ Group Chief Economist ของ Sea Group   สามา...
9 พฤศจิกายน 2017

Unisex Model นายแบบและนางแบบในคนเดียวกัน

     ถ้าใครได้ดูรายการ The Face Men Thailand ที่เพิ่งผ่านไป คงต้องจำผู้ชายผมยาวที่เป็นได้ทั้งนางแบบและนายแบบในคนเดียวกันอย่าง เติร์ท-ธนภพ อยู่วิจิตร ได้ อย่างที่เรารู้ เติร์ทคือ LGBT เพียงคนเดียวในรายการที่เต็มไปด้วยผู้ชายกล้ามใหญ่ ในขณะเดียวกันสิ่งที่เติร์ทเป็นกลับไม่ได้ถูกข่มหรือเป็นปมด้อยในรายการแต่อย่างใด แต่กลับสร้างความโดดเด่นแ...

Close Advertising