×

จุดเริ่มต้นของพันธบัตรรัฐบาล | Wealth History EP.47

01.10.2023
  • LOADING...

WEALTH HISTORY EP.47 นี้ ชวนพูดคุยถึงเรื่องราวยุคเริ่มต้นของ ‘พันธบัตรรัฐบาล’ และ ‘ตราสารหนี้’ ว่ามีวิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์อย่างไรในสี่ร้อยกว่าปีที่แล้ว ที่การระดมทุนภาครัฐในรูปแบบนี้ยังคงเดินหน้ามาจนถึงปัจจุบัน ติดตามได้กับโฮสต์ประจำรายการ วิทย์ สิทธิเวคิน

 


 

Credits

 

The Host วิทย์ สิทธิเวคิน

Show Creator ทิวาพร ปิ่นสุข
Episode Producer ทิวาพร ปิ่นสุข

Cameraman อรณิชา อภิวิศาลกิจ

Video Editor เสาวภา โตสวาท

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน

Coordinator & Admin ทิวาพร ปิ่นสุข

Graphic Designer ฉัตรชัย เฉยชิต, นันทิยา ฤทธาภัย

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน

Online Community Admin สิรินยา เจษฎาพงศ์ภักดี

Proofreader ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์, ภาวิกา ขันติศรีสกุล, วรรษมล สิงหโกมล, นัฐฐา สอนกลิ่น, ชนเนตร ลอยครุฑ, ณัชชยา เมธากิตติพร, วรินทร สายอาริน

Webmaster รพีพรรณ เกตุสมพงษ์, ไชยพร ศิริกลการ, อารยา ปานศรี

Social Media สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULAR



X
Close Advertising