×

กำเนิดยานยนต์จีน จากปืนใหญ่สู่ผู้ผลิตเบอร์ 1 โลก

30.07.2023
  • LOADING...

เมื่อพูดถึงผู้ผลิตยานยนต์ที่มีกำลังการผลิตสูงที่สุดในโลก แน่นอนว่าไม่มีใครแซงหน้าพญามังกรไปได้ 

 

Global Economic Background เอพิโสดนี้ เล่าประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมยานยนต์จีน ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจากโรงงานผลิต ‘ปืนใหญ่’ สู่การเปิดประตูรับวิทยาการจากชาติตะวันตก โดยมีรัฐและผู้นำเป็นผู้กำหนดนโยบาย ชี้ชะตาอุตสาหกรรมอยู่เบื้องหลัง

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย


 

Credits

 

Show Creator นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

The Secret Sauce Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Content Creator ชาคร ฉายเพชร, ธนภาคย์ อิทธิชัยพล, ภัทรสุดา บุญญศรี, ภัทรพร บุญนำอุดม

Video Editor วุฒิชัย ถิระบัญชาศักดิ์, อนนต์ พูนเจ้าทรัพย์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์, ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Assistant อสุมิ สุกี้คาวะ

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์ 

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Social Media Editor ทศพล เพิ่มพูล

THE STANDARD Proofreader Team

THE STANDARD Webmaster Team

Social Media Admins วนัชพร ดวงนิล, สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์, นิพพิชฌน์ ชุลีนวน

Archive Officer อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising