×

ฟอเรสต์ วิทย์ ตอน 2 จากโง่อังกฤษ เฮียวิทย์พูด 5 ภาษาได้อย่างไร?

19.12.2022
  • LOADING...

เบื้องหลังชีวิตเฮียวิทย์ จากเด็กที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ กลายเป็นพูดได้ 5 ภาษา 

และเส้นทางสู่การเป็นนักข่าวกีฬาที่มาพร้อมความท้าทายครั้งใหญ่ 

 

จุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน เปลี่ยนทัศคติเกี่ยวกับการศึกษาประวัติศาสตร์โลกคืออะไร รวมถึงบทเรียนอันล้ำค่าที่ตกผลึกมาจากการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ติดตามชมได้ใน Global Economic Background เอพิโสดนี้

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย


Credits

Show Creator นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

The Secret Sauce Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Producer ภัทรพร บุญนำอุดม

Content Creator ชาคร ฉายเพชร, ธนภาคย์ อิทธิชัยพล, ภัทรสุดา บุญญศรี

Video Editor วุฒิชัย ถิระบัญชาศักดิ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Assistant อสุมิ สุกี้คาวะ

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์ 

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Social Media Editor ทศพล เพิ่มพูล

THE STANDARD Proofreader Team

THE STANDARD Webmaster Team

Social Media Admins วนัชพร ดวงนิล, สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์, นิพพิชฌน์ ชุลีนวน

Archive Officer ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

 

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising