×

บริหารคนให้ปรับตัวได้ เปลี่ยนองค์กรให้โตระดับภูมิภาคกับปูนอินทรี

27.03.2019
  • LOADING...

‘การบริหารคน’ คือหัวใจสำคัญที่ทำให้องค์กรพร้อมต่อสู้และรับมือกับการแข่งขันในยุค Digital Disruption ที่เต็มไปด้วยความรวดเร็ว ท้าทาย และไม่หยุดนิ่ง

 

ปูนอินทรี หรือปูนซีเมนต์นครหลวง บริษัทที่อยู่มานานกว่า 50 ปี มีพนักงานกว่า 3,000 คน พวกเขากำลังปรับองค์กรให้คล่องตัวมากขึ้น พร้อมเพิ่มศักยภาพคนทำงานให้พัฒนาตัวเองได้เต็มความสามารถ นี่คือการใช้กลยุทธ์บริหารคนและเปลี่ยนผ่านองค์กรขนาดใหญ่ที่น่าศึกษาอย่างยิ่ง

 

เคน นครินทร์ คุยกับ อนุตตรา พานโพธิ์ทอง รองประธานอาวุโส สายงานการบริหารบุคลากรและประสิทธิภาพองค์กร บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ในรายการ The Secret Sauce

 

 

ถ้าผู้บริหารต้องการเปลี่ยนองค์กรพร้อมกันหลายๆ เรื่อง เปลี่ยนวิธีการวัดผลพนักงาน เปลี่ยนโครงสร้างองค์กร พร้อมเพิ่มศักยภาพคนทำงานไปในเวลาเดียวกัน ทำให้พนักงานต้องปรับตัวค่อนข้างสูง สุดท้ายองค์กรจะช้ำ ฉะนั้นการบริหารคนเป็นทั้งเรื่องเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์ เพราะ ‘คน’ ไม่ใช่ปัจจัย แต่เป็นหัวใจขององค์กร พวกเขามีหัวใจเป็นของตัวเอง ถ้าเปลี่ยนพร้อมกันทีเดียวหลายเรื่อง หัวใจเขาจะไม่อยู่กับเรา ดังนั้นอยากเริ่มทำอะไรต้องพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจกับพวกเขาก่อน

 

กลยุทธ์ที่น่าสนใจในการบริหารคนแบบอินทรี

 

1. Right Size, Right Shape  

ปรับโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนในการทำงาน

 

ปูนอินทรีเป็นบริษัทที่อยู่มานานกว่า 50 ปี มีลำดับขั้นในแต่ละแผนกถึง 10 ขั้นตอน ดังนั้นหากผู้บริหารระดับสูงต้องการสั่งงานไปให้ถึงพนักงานฝ่ายขาย ข้อมูลจะถูกส่งต่อกันหลายลำดับ ต้องผ่านการตัดสินใจของคนเกือบ 10 ชีวิต

 

สิ่งที่อนุตตราตัดสินใจทำคือการปรับโครงสร้างแบบพีระมิด โดยตั้งจำนวนไว้ที่ 6 x 6 หมายถึงหัวหน้า 1 คน ควรมีลูกน้องไม่เกิน 6 คนเพื่อการดูแลที่ทั่วถึง และลูกน้อง 6 คนนี้ก็ควรมีลูกน้องของตัวเองอีก 6 คน ไล่ลงไปเรื่อยๆ จนถึงพนักงานระดับล่างสุด การคำนวณด้วยวิธีนี้จะสามารถครอบคลุมไปถึงพนักงานจำนวน 3,000-4,000 คน

 

ส่วนขั้นตอนการทำงานจริงเริ่มตั้งแต่การเรียกตัวแทนของแต่ละแผนกมาพูดคุยทำความเข้าใจเพื่อให้พวกเขาออกแบบตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับแผนกด้วยตัวเอง หลังจากนั้นจึงเคลื่อนย้ายบางตำแหน่งที่ต้องปรับมาอยู่ในหน่วยงานใหม่ที่เหมาะสม บางคนอาจต้องเปิดใจไปเรียนรู้งานในตำแหน่งใหม่หรือเพิ่มทักษะของตัวเอง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นองค์กรไม่ควรด่วนตัดคนออก ยกเว้นบางตำแหน่งที่ไม่สามารถไปต่อกับองค์กรได้แล้วจริงๆ

 

2. Right Fit, Right People

เลือกคนที่เหมาะสมกับองค์กร ได้แก่ คนที่มีเป้าหมายในชีวิตและคนที่มีมาตรฐานที่ดี

 

อนุตตราเชื่อว่าพนักงานที่เหมาะสมกับปูนอินทรีต้องเป็นทั้งคนเก่งและคนดี เพื่อให้พวกเขาเติบโตไปพร้อมทัศนคติที่ดี และจะดียิ่งขึ้นถ้าเป้าหมายของพนักงานสอดคล้องไปกับเป้าหมายขององค์กร เพราะถ้าพนักงานรักในสิ่งที่ทำ เขาจะอยู่ในองค์กรได้นานอย่างมีความสุข

ลองค้นหาแง่มุมที่คุณรักในการทำงาน ไม่ใช่ทุกวันที่คุณตื่นขึ้นมาทำงานด้วยความสุข อาจมีวันที่ทุกข์หรือต้องเจออุปสรรค แต่อย่างน้อยถ้ามีเป้าหมายชีวิตที่สอดคล้องกับงาน มันจะทำให้คุณเชื่อว่าไม่เป็นไรหรอก อุปสรรคแค่นี้ เราผ่านไปได้แน่นอน

3. Right Culture, Right Mindset

 

  • Performance Driven ต้องเชื่อว่าพนักงานทุกคนอยากแสดงศักยภาพของตัวเองออกมา และหวังว่าองค์กรจะปฏิบัติกับเขาอย่างดีที่สุด  
  • ให้อำนาจตัดสินใจกับพนักงาน ไม่ใช่แค่ป้อนคำสั่งจากหัวหน้าไปถึงลูกน้อง แต่เปิดกว้างให้พวกเขาแสดงความคิดเห็น นำสิ่งที่ดีมาพัฒนาต่อจนใช้งานได้จริง ทำให้พนักงานรู้สึกภูมิใจ มีคุณค่ากับองค์กร พร้อมมอบอำนาจตัดสินใจในการทำงานให้กับลูกน้องโดยที่หัวหน้ายังคอยดูแลอยู่ห่างๆ

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

 


 

Credits

 

The Host นครินทร์ วนกิจไพบลูย์

The Guest อนุตตรา พานโพธิ์ทอง

Show Creator นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

Show Producers เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์, ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Episode Editor เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Marketing & Coordinator อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์

Proofreader ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

Webmaster จินตนา ประชุมพันธ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising