×

สรุปหนังสือ Supercommunicators สื่อสารขั้นเทพ

23.04.2024
  • LOADING...

การสื่อสารถือเป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในการสร้างปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ ยิ่งในยุค AI ที่คืบคลานเข้ามาใกล้ ทำให้การสื่อสารระหว่างมนุษย์เป็นสิ่งจำเป็นมากขึ้น

 

หนังสือ Supercommunicators เขียนโดย Charles Duhigg นักวารสารศาสตร์และคอลัมนิสต์ประจำ The New York Time โดยใช้ประสบการณ์จากอดีตที่เป็นผู้ล้มเหลวในการสื่อสารจนกลายเป็นนักสื่อสารขั้นเทพ จากการค้นพบเทคนิคในการสนทนาต้องมี ‘การเชื่อมโยงกัน’ (Connection) โดยมุ่งเน้นไปที่คำถามพื้นฐาน 3 ข้อ 1. เรื่องนี้จริงๆ แล้วมันเกี่ยวกับอะไร? 2. เรารู้สึกอย่างไร? 3. เราเป็นใคร?  

 

The Secret Sauce ชวนสรุปประเด็นน่าสนใจบางส่วนจากหนังสือ อยากเป็นนักสื่อสารชั้นยอดต้องทำอย่างไร ติดตามชมได้ในเอพิโสดนี้

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

 


 

Credits

 

Host & Show Creator นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Assistant อสุมิ สุกี้คาวะ

Project Coordinator ณิชนันทน์ ทับทิม

Content Creators ชาคร ฉายเพชร, ธนภาคย์ อิทธิชัยพล, ภัทรสุดา บุญญศรี, อาภาภัทร อารยางกูร

Video Editors วุฒิชัย ถิระบัญชาศักดิ์, อนนต์ พูนเจ้าทรัพย์, ศุภมิตร เศรษฐลักษณ์

Sound Director กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์, ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์ 

Channel Team Lead สิทธิโชติ สุภาวรรณ์ 

Senior Channel Admin ทศพล เพิ่มพูล

Online Community Admin สิรินยา เจษฎาพงศ์ภักดี

THE STANDARD Shared Service Department

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising