×

สุขภาพจิตคนไทยใน 10 ปีข้างหน้า

08.12.2023
  • LOADING...

หมดไฟ คิดมาก วิตกกังวล ท้อแท้ เบื่อหน่าย เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย ร้องไห้ง่าย อ่อนไหวเก่ง ฯลฯ

 

ปัจจุบันชีวิตของผู้คนเต็มไปด้วยความเร่งรีบ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้การทำงานของสารสื่อประสาทบกพร่อง เกิดภาวะสุขภาพจิตรูปแบบต่างๆ 

 

The Secret Sauce จะมาฉายภาพ ‘สุขภาพจิตคนไทยในอีก 10 ปีข้างหน้า’ และฉากทัศน์ทั้ง 5 แบบจากความหวาดกลัวสู่จุดหมายแห่งความสุข?

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

 


 

Credits

 

Host & Show Creator นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Assistant อสุมิ สุกี้คาวะ

Project Coordinator ณิชนันทน์ ทับทิม
Producer วรเศรษฐ์ ผลเจริญพงศ์

Content Creators ชาคร ฉายเพชร, ธนภาคย์ อิทธิชัยพล, ภัทรสุดา บุญญศรี, อาภาภัทร อารยางกูร

Video Editors วุฒิชัย ถิระบัญชาศักดิ์, อนนต์ พูนเจ้าทรัพย์, ศุภมิตร เศรษฐลักษณ์

Sound Director กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์, ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์ 

Channel Team Lead สิทธิโชติ สุภาวรรณ์ 

Senior Channel Admin ทศพล เพิ่มพูล

Online Community Admin สิรินยา เจษฎาพงศ์ภักดี

THE STANDARD Shared Service Department

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising