×

กลยุทธ์การเงิน สำหรับผู้บริหาร 101

02.08.2023
  • LOADING...

ระบบบัญชีนั้นเปรียบได้กับ ‘ระบบจัดการข้อมูล’ ของธุรกิจ ยิ่งมีการเก็บข้อมูลที่ละเอียดแค่ไหน ยิ่งทำให้เห็นสถานะได้ชัดมากขึ้นว่าความสามารถในการดำเนินธุรกิจนั้นเป็นอย่างไร

 

The Secret Sauce เอพิโสดนี้ พูดคุยกับ รองศาสตราจารย์ ดร.คณิสร์ แสงโชติ อาจารย์ประจำภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการเงินการบัญชีสำหรับผู้ประกอบการ ตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงระดับกลยุทธ์ และฉายภาพให้เห็นว่า การมีระบบการเงินของกิจการที่ดีสามารถสร้างความแตกต่างในการแข่งขันได้มากเพียงใด 

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย


 

Credits

 

Show Creator นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

The Secret Sauce Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Content Creator ชาคร ฉายเพชร, ธนภาคย์ อิทธิชัยพล, ภัทรสุดา บุญญศรี, อาภาภัทร อารยางกูร, ดาลิดา เจนวัฒนวิทย์

Video Editor วุฒิชัย ถิระบัญชาศักดิ์, อนนต์ พูนเจ้าทรัพย์, ศุภมิตร เศรษฐลักษณ์, ชิษณุพงศ์ สุขสำอาง

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Assistant อสุมิ สุกี้คาวะ

Project Coordinator ณิชนันทน์ ทับทิม

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์ 

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Social Media Editor ทศพล เพิ่มพูล

THE STANDARD Proofreader Team

THE STANDARD Webmaster Team

Social Media Admins วนัชพร ดวงนิล, สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์, นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Archive Officer อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising