×

เฟื่องลดา คุยกับ เคน นครินทร์ Self-Reflection ทักษะสร้างจุดเปลี่ยนชีวิต

09.05.2023
  • LOADING...

อะไรคือพื้นฐานของผู้นำที่หลายคนละเลย?

 

โดยปกติเวลาเราถามถึงบทบาทของผู้นำ หลายคนจะคิดถึงเพียงแค่การนำทีมหรือองค์กร แต่แท้ที่จริงแล้ว ‘พื้นฐาน’ สำคัญที่ไม่ค่อยมีใครนึกถึง คือบทบาทของการ ‘นำตนเอง’ ซึ่งเป็นประโยชน์ที่สุดและเริ่มต้นง่ายที่สุด

 

เคน นครินทร์ คุยกับ เฟื่องลดา LDA World ถึงก้าวแรกของการเป็นผู้นำ เผยเบื้องหลังความผิดพลาดของเขา พร้อมสรุปพื้นฐานสำคัญที่ทุกคนสามารถฝึกเพื่อนำตนเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเมื่อวาน

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

 

 


 

Credits

 

Show Creator นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

The Secret Sauce Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Content Creator ชาคร ฉายเพชร, ธนภาคย์ อิทธิชัยพล, ภัทรสุดา บุญญศรี, ภัทรพร บุญนำอุดม

Video Editor วุฒิชัย ถิระบัญชาศักดิ์, อนนต์ พูนเจ้าทรัพย์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์, ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Assistant อสุมิ สุกี้คาวะ

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์ 

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Social Media Editor ทศพล เพิ่มพูล

THE STANDARD Proofreader Team

THE STANDARD Webmaster Team

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์, ธัญฐรัตน์ โกมลวัฒน์, มนัสชนก แก้วพรหม

Archive Officer ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising