×

เทรนด์สื่อปี 2023 TikTok แรงไม่หยุดจริงหรือ

16.11.2022
  • LOADING...

ในอดีตสื่อมักอยู่ในรูปแบบของทีวี นิตยสาร หรือโฆษณาตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งสามารถดึงดูดกลุ่มผู้บริโภคขนาดใหญ่ได้ แต่ปัจจุบันกลับมีความแตกต่าง เช่น สื่อดิจิทัลอย่าง Facebook, TikTok, YouTube และ Netflix ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น ทำให้เกิดเป็นผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มหรือเรียกว่า Fragmented 

 

คำถามคือ เมื่อผู้บริโภคมีอำนาจในการเลือกเสพสื่อมากขึ้น ในมุมของผู้ประกอบการ มีเดียใดจะสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจจนนำไปสู่การปิดการขายได้มากที่สุด 

 

เคน นครินทร์ พาสำรวจเทรนด์สื่อปี 2023 กับ ภวัต เรืองเดชวรชัย ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มีเดีย อินเทลลิเจนซ์กรุ๊ป ที่จะมาวิเคราะห์ Insight ผู้บริโภคจากภาพรวมภูมิทัศน์สื่อในปัจจุบัน รวมถึงกลยุทธ์การตลาดที่ผู้ประกอบการไม่ควรพลาด ติดตามได้ใน The Secret Sauce เอพิโสดนี้

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

 

 


 

Credits

 

Show Creator นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

The Secret Sauce Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Producer ภัทรพร บุญนำอุดม

Content Creator ชาคร ฉายเพชร, ธนภาคย์ อิทธิชัยพล, ภัทรสุดา บุญญศรี

Video Editor วุฒิชัย ถิระบัญชาศักดิ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Assistant อสุมิ สุกี้คาวะ

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์ 

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Social Media Editor ทศพล เพิ่มพูล

THE STANDARD Proofreader Team

THE STANDARD Webmaster Team

Social Media Admins วนัชพร ดวงนิล, สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์, นิพพิชฌน์ ชุลีนวน

Archive Officer ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising