×

วิธีชนะใจ Talent ยุคใหม่ ดึงคนเก่งในโลกผันผวน

12.07.2022
  • LOADING...

ตลาดแรงงานในยุคหลังวิกฤตโควิดจะซับซ้อนมากขึ้น สังเกตได้จากเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น อภิมหาการลาออกครั้งใหญ่ (The Great Resignation) รวมถึงสงครามแย่งชิงคนเก่ง (War of Talent) ที่ทำให้ทุกองค์กรต้องปรับตัวรับมือกันขนานใหญ่ 

 

เคน นครินทร์ คุยกับ อภิชาติ ขันธวิธิ ผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร QGEN Consultant และ HR The Next Gen สรุปเกร็ดความรู้จากงาน Society of Human Resource Management Annual Conference 2022 สัมมนาของเหล่า HR จากทั่วโลก พาทุกท่านสำรวจเทรนด์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต อะไรคือความท้าทายที่ HR จะต้องกลับมาทบทวน ไม่ว่าจะเป็นวิธีการจัดหาและการรักษาผู้มีความสามารถ การสร้างวัฒนธรรมที่เหมาะสมในที่ทำงาน เพื่อให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข และทำให้องค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืน

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

 


 

Credits

 

Show Creator นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

The Secret Sauce Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Producer ภัทรพร บุญนำอุดม

Content Creator ชาคร ฉายเพชร, ธนภาคย์ อิทธิชัยพล

Video Editor วุฒิชัย ถิระบัญชาศักดิ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Assistant อสุมิ สุกี้คาวะ

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์ 

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Social Media Editor ทศพล เพิ่มพูล

Channel Interns นิพพิชฌน์ ชุลีนวน

THE STANDARD Proofreader Team

Webmaster ไชยพร ศิริกลการ

Social Media Admins วนัชพร ดวงนิล, สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive Officer ชริน จำปาวัน

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising