×

ทำไมความสุขแบบเซโรโทนินจึงสำคัญที่สุดในชีวิต

07.07.2022
  • LOADING...

ความสุขคืออะไร?

เราจะค้นหาความสุขในชีวิตได้อย่างไร?

ความสุขแบบไหนที่เรียกว่าความสุขที่แท้จริง?

 

ตลอดประวัติศาสตร์อันยาวนานของมนุษยชาติ ประเด็นเรื่อง ‘ความสุข’ ยังคงเป็นสิ่งที่เราขบคิด ตั้งคำถาม และแสวงหา กันอยู่เสมอ

 

The Secret Sauce เอพิโสดนี้ ถอดบทเรียนของความสุขจากหนังสือ สู่จุดสูงสุดของชีวิตด้วย “พีระมิดสามสุข” จากมุมมองของจิตแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาศาสตร์ ที่ชวนมาทำความเข้าใจต้นตอการเกิดขึ้นของความสุขผ่านสารเคมีที่สำคัญในสมอง 3 อย่าง คือ ความสุขแบบเซโรโทนิน ความสุขแบบออกซิโตซิน และความสุขแบบโดพามีน รวมถึงวิธีการค้นหาความสุขผ่านการสร้างสมดุลระหว่างสุขภาพ ความสัมพันธ์ และความสำเร็จ  

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

 


 

Credits

 

Show Creator นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

The Secret Sauce Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์
Producer ภัทรพร บุญนำอุดม 

Content Creator เฌอมาลย์ ธนาธิพันธุ์

Video Editor วุฒิชัย ถิระบัญชาศักดิ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Assistant อสุมิ สุกี้คาวะ

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์ 

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Social Media Editor ทศพล เพิ่มพูล

Channel Interns นิพพิชฌน์ ชุลีนวน

THE STANDARD Proofreader Team

Webmaster ไชยพร ศิริกลการ

Social Media Admins วนัชพร ดวงนิล, สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive Officer ชริน จำปาวัน

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising