×

พลังของผลตอบแทนทบต้น คู่มือลงทุนจาก StashAway

16.03.2022
  • LOADING...

ศัตรูที่เลวร้ายที่สุดของการลงทุนคืออารมณ์”

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ธุรกิจด้าน Wealth Management มีผู้เล่นโดดเข้ามาให้บริการในประเทศไทยจำนวนมาก เนื่องจากเห็น ‘ช่องว่าง’ ทางโอกาสจาก 2 ปัญหาใหญ่ ได้แก่ 1. คนไทยยังเก็บเงินสดมากเกินไป 2. คนไทยลงทุนนอกประเทศน้อยเกินไป ทำให้ธุรกิจเหล่านี้เติบโต และเป็นที่ยอมรับจากผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง


เคน นครินทร์ คุยกับ ทิม-ยศกร นิรันดร์วิชย, CFA และกรรมการผู้จัดการ บลจ.สแทชอเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด เจาะลึกภาพรวมอุตสาหกรรม Wealth Management กลยุทธ์เติบโตที่ทำให้ StashAway เป็นแพลตฟอร์มลงทุน ETF ที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ ที่จะมาเป็นคู่มือแก้โจทย์การลงทุนของคนไทยให้เหมาะสมกับเป้าหมาย ในรายการ The Secret Sauce

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

 

 


 

 

 


Credits

 

Show Creator นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

The Secret Sauce Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Content Creator ชาคร ฉายเพชร

Video Editor วุฒิชัย ถิระบัญชาศักดิ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Assistant อสุมิ สุกี้คาวะ

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์ 

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Social Media Editor ทศพล เพิ่มพูล

THE STANDARD Proofreader Team

THE STANDARD Webmaster Team

Social Media Admins วนัชพร ดวงนิล, สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์, นิพพิชฌน์ ชุลีนวน

Archive Officer ชริน จำปาวัน

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising