×

ดึงสตินักการตลาด! ขุดอินไซต์ผู้บริโภคใต้ภูเขาน้ำแข็งยุค Metaverse

25.02.2022
  • LOADING...

หากเปรียบหัวใจของการตลาดในอดีตเป็นการดำน้ำลงไปค้นหาความต้องการของผู้บริโภคใต้ภูเขาน้ำแข็ง ในโลกปัจจุบันที่มีเทรนด์ใหม่ๆ เกิดขึ้นทุกวัน แค่การมองเห็นสิ่งที่อยู่ใต้น้ำอาจไม่เพียงพออีกต่อไป นักการตลาดต้องทำความเข้าใจด้วยว่าภูเขาน้ำแข็งเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและเกิดขึ้นมาทำไม เพื่อค้นหาคำตอบว่าผู้ประกอบการจะต้องปรับตัวอย่างไรในตลาดจากนี้

 

เคน นครินทร์ คุยกับ รศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถึงภาพรวมการตลาดปี 2022 ความเปลี่ยนแปลงของเทรนด์ที่ส่งผลต่อการปรับตัวของธุรกิจและมหาวิทยาลัย เหตุผลเบื้องหลังการตัดสินใจของคนยุคใหม่ และหลักสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องเข้าใจ เพื่อที่จะก้าวนำตลาดได้ในอนาคต

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

 


 

Credits

 

Show Creator นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

Head of The Secret Sauce ปณชัย อารีเพิ่มพร

Content Creator คเณศ นิพัทธ์ธีรนันท์

Video Editor วุฒิชัย ถิระบัญชาศักดิ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Assistant อสุมิ สุกี้คาวะ

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์ 

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Social Media Editor ทศพล เพิ่มพูล

Channel Interns นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, กฤตพร สุขสาย

THE STANDARD Proofreader Team

THE STANDARD Webmaster Team

Social Media Admins วนัชพร ดวงนิล, สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive Officer ชริน จำปาวัน

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising