×

อินไซต์ท่องเที่ยวไทย 2024 จีนไม่กลับมาแล้ว?

07.02.2024
  • LOADING...

ถ้านักท่องเที่ยวจีนไม่กลับมา แล้วใครเที่ยวประเทศไทย?

 

ท่ามกลางพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่ไม่เหมือนเดิม เป้าหมายจำนวนนักท่องเที่ยวของปี 2024 กลับถูกคาดหวังตั้งเป้าจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยไว้ถึง 40 ล้านคน แต่หากนักท่องเที่ยวจีนไม่กลับมา ไทยจะไปถึงจุดนั้นได้อย่างไร?

 

Executive Espresso จะมาขุดอินไซต์จาก กิตติ พรศิวะกิจ กรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ว่าการท่องเที่ยวในปี 2024 ประเทศไทยจะรุ่งหรือจะร่วง?

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

 


 

Credits

 

Host & Show Creator นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Assistant อสุมิ สุกี้คาวะ

Project Coordinator ณิชนันทน์ ทับทิม
Producer วรเศรษฐ์ ผลเจริญพงศ์

Content Creators ชาคร ฉายเพชร, ธนภาคย์ อิทธิชัยพล, ภัทรสุดา บุญญศรี, อาภาภัทร อารยางกูร

Video Editors วุฒิชัย ถิระบัญชาศักดิ์, อนนต์ พูนเจ้าทรัพย์, ศุภมิตร เศรษฐลักษณ์

Sound Director กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์, ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์ 

Channel Team Lead สิทธิโชติ สุภาวรรณ์ 

Senior Channel Admin ทศพล เพิ่มพูล

Online Community Admin สิรินยา เจษฎาพงศ์ภักดี

THE STANDARD Shared Service Department

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising