×

แอบฟังใต้โต๊ะผู้นำโลก World Economic Forum 2024

25.01.2024
  • LOADING...

การละเลยบริบทโลกอาจทำให้คุณนำองค์กรโดยมองไม่เห็นสัญญาณผิดปกติของเศรษฐกิจ ชะล่าใจกับปัญญาประดิษฐ์ ตกข่าวการขึ้นแท่นมหาอำนาจใหม่ของอินเดีย 

 

Executive Espresso เอพิโสดนี้ สรุปประเด็นสำคัญจาก World Economic Forum 2024 ที่สะท้อนถึงทิศทางการเมืองโลก ชี้ชะตาการทำธุรกิจในยุคต่อไป ผู้นำองค์กรตลอดจนผู้ประกอบการไม่ควรพลาด 

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

 


 

Credits

 

Host & Show Creator นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Assistant อสุมิ สุกี้คาวะ

Project Coordinator ณิชนันทน์ ทับทิม

Content Creators ชาคร ฉายเพชร, ธนภาคย์ อิทธิชัยพล, ภัทรสุดา บุญญศรี, ภัทรพร บุญนำอุดม, อาภาภัทร อารยางกูร

Video Editors วุฒิชัย ถิระบัญชาศักดิ์, อนนต์ พูนเจ้าทรัพย์, ศุภมิตร เศรษฐลักษณ์

Sound Director กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์, ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์ 

Channel Team Lead สิทธิโชติ สุภาวรรณ์ 

Senior Channel Admin ทศพล เพิ่มพูล

Online Community Admin สิรินยา เจษฎาพงศ์ภักดี

THE STANDARD Shared Service Department

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising