×

จับตาหุ้นกู้ระเบิดแสนล้าน?

23.01.2024
  • LOADING...

‘หุ้นกู้ครบชำระ 1.8 แสนล้าน นับถอยหลังรอระเบิด?’

 

หลังจากที่มีกระแสการผิดนัดชำระหุ้นกู้ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์บางบริษัทเมื่อปีที่ผ่านมา ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2567 มีหุ้นกู้ครบกำหนดชำระมูลค่าถึง 1.8 แสนล้านบาท ซึ่งหากประเทศไทยแก้ปัญหานี้ไม่ได้ ก็อาจเป็นคิวของธุรกิจธนาคารที่ต้องรับกรรม

 

เคน นครินทร์ จะมาฉายภาพสถานการณ์หุ้นกู้ในปัจจุบัน พร้อมกับความเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับดอกเบี้ยนโยบายและอุตสาหกรรมที่นับถอยหลังรอวันหุ้นกู้ระเบิด?

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

 


 

Credits

 

Host & Show Creator นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Assistant อสุมิ สุกี้คาวะ

Project Coordinator ณิชนันทน์ ทับทิม

Producer วรเศรษฐ์ ผลเจริญพงศ์

Content Creators ชาคร ฉายเพชร, ธนภาคย์ อิทธิชัยพล, ภัทรสุดา บุญญศรี, อาภาภัทร อารยางกูร

Video Editors วุฒิชัย ถิระบัญชาศักดิ์, อนนต์ พูนเจ้าทรัพย์, ศุภมิตร เศรษฐลักษณ์

Sound Director กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์, ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์ 

Channel Team Lead สิทธิโชติ สุภาวรรณ์ 

Senior Channel Admin ทศพล เพิ่มพูล

Online Community Admin สิรินยา เจษฎาพงศ์ภักดี

THE STANDARD Shared Service Department

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising