×

ความเสี่ยงหลังโหวตนายกฯ ไม่ผ่าน

15.07.2023
  • LOADING...

นักลงทุนกำลังหมดความอดทนกับความซับซ้อนของประเทศไทย!!

 

หลังจากการประชุมสภาโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทยมีผลลัพธ์ออกมาว่า พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ไม่สามารถรวมเสียงในสภาเกินครึ่งได้ ทำให้หน้าตาของรัฐบาลใหม่ยังคงเลือนลางต่อไป ส่งผลให้นักลงทุนต่างชาติไม่อยากทนกับความไม่แน่นอน และความเนื้อหอมของประเทศไทยก็ค่อยๆ หายไปเรื่อยๆ 

 

เคน นครินทร์ พูดคุยกับ ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ และหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์เศรษฐกิจและการลงทุน กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เกี่ยวกับต้นทุนความไม่แน่นอนของการเมืองไทย ที่อาจส่งผลให้ไม่สามารถแข่งขันในระดับโลกได้อีกต่อไป

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

 

 


 

Credits

 

Show Creator นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

The Secret Sauce Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Content Creator ชาคร ฉายเพชร, ธนภาคย์ อิทธิชัยพล, ภัทรสุดา บุญญศรี,         ภัทรพร บุญนำอุดม

Video Editor วุฒิชัย ถิระบัญชาศักดิ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Assistant อสุมิ สุกี้คาวะ

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์ 

Social Media Editor ทศพล เพิ่มพูล

THE STANDARD Proofreader Team

THE STANDARD Webmaster Team

Social Media Admins วนัชพร ดวงนิล, สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์, นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Archive Officer อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising