×

มนุษย์จะสูญพันธุ์เพราะ AI ได้อย่างไร?

10.06.2023
  • LOADING...

มนุษย์จะสูญพันธุ์เพราะ AI ได้อย่างไร?

 

นาทีนี้ AI กำลังเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญของโลก

 

แต่แล้วทำไมกลับมีผู้เชี่ยวชาญทยอยกันออกมาเตือนให้ ‘หยุด’ หรืออย่างน้อยควร ‘เบรก’ การพัฒนา AI ไว้ก่อน ถึงขั้นเปรียบเทียบความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจาก AI ไว้ว่า มันรุนแรงได้เทียบเท่ากับสิ่งที่นิวเคลียร์เคยทำไว้เมื่อครั้งสงครามโลก

 

Executive Espresso เอพิโสดนี้ ชวนคุณมาทำความเข้าใจว่าเพราะอะไร AI อาจกลายเป็นภัยต่อมนุษยชาติได้

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

 


 

Credits

 

Show Creator นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

The Secret Sauce Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Content Creator ชาคร ฉายเพชร, ธนภาคย์ อิทธิชัยพล, ภัทรสุดา บุญญศรี, ภัทรพร บุญนำอุดม, อาภาภัทร อารยางกูร

Video Editor วุฒิชัย ถิระบัญชาศักดิ์, อนนต์ พูนเจ้าทรัพย์, ศุภมิตร เศรษฐลักษณ์, ชิษณุพงศ์ สุขสำอาง

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Assistant อสุมิ สุกี้คาวะ

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Social Media Editor ทศพล เพิ่มพูล

THE STANDARD Proofreader Team

THE STANDARD Webmaster Team

Social Media Admins วนัชพร ดวงนิล, สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์, นิพพิชฌน์ ชุลีนวน

Archive Officer ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising