×

ผวา Inverted Yield Curve เศรษฐกิจโลกถดถอยจริงหรือ?

05.04.2022
  • LOADING...

โลกกำลังเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยจริงหรือไม่ 

 

มีประเด็นให้จับตากันอีกครั้ง เมื่อสัญญาณกราฟ Inverted Yield Curve สั่นกระดิ่งเตือนว่าโลกของเราอาจเข้าสู่ ‘ภาวะเศรษฐกิจถดถอย’ นำมาซึ่งปัญหาเงินเฟ้อ ส่งผลกระทบให้ผู้ประกอบการต้องขึ้นราคาเพราะต้นทุนที่สูงขึ้น แรงงานต้องถูกบอกลาเพื่อลดต้นทุนให้ต่ำลง

เคน นครินทร์ คุยกับ ดร.ยรรยง ไทยเจริญ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงาน Economic Intelligence Center ธนาคารไทยพาณิชย์ สรุปทุกปัญหาเงินเฟ้อ ฉายภาพข้อเสนอเพื่อแก้ปัญหาให้ประเทศไทย พร้อมตอบคำถามเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยว่ากำลังเกิดขึ้นจริงหรือไม่

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

 


Credits

 

Show Creator นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

The Secret Sauce Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Content Creator ชาคร ฉายเพชร, ธนภาคย์ อิทธิชัยพล

Video Editor วุฒิชัย ถิระบัญชาศักดิ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Assistant อสุมิ สุกี้คาวะ

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์ 

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Social Media Editor ทศพล เพิ่มพูล

Channel Interns นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, กฤตพร สุขสาย

THE STANDARD Proofreader Team

THE STANDARD Webmaster Team

Social Media Admins วนัชพร ดวงนิล, สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive Officer ชริน จำปาวัน

 

 

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising