×

หมดยุค VUCA เข้าสู่ยุค BANI เมื่อโลกโกลาหลเกินคาด

12.11.2022
  • LOADING...

ในโลกที่เต็มไปด้วยความผันผวนไม่แน่นอน แนวคิด VUCA เปรียบได้กับเข็มทิศที่ช่วยชี้นำผู้คน แต่โลกปัจจุบันโกลาหลเกินคำว่า VUCA ไปเสียแล้ว จนกลายเป็นนิยามใหม่อย่าง BANI ที่สื่อถึงโลกที่แสนเปราะบาง และยากต่อการทำความเข้าใจ

 

เคน นครินทร์ จะมาอธิบายถึงแนวคิดโลกในยุค BANI พร้อมกรอบความคิดที่เปรียบได้กับ ‘วัคซีน’ ที่จะช่วยให้ผู้นำและนักธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อไปได้ ในโลกที่ตรรกะทางความคิดเลือนรางหายไป

 


สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย


 

Credits

 

Show Creator นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

The Secret Sauce Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Producer ภัทรพร บุญนำอุดม

Content Creator ชาคร ฉายเพชร, ธนภาคย์ อิทธิชัยพล, ภัทรสุดา บุญญศรี

Video Editor วุฒิชัย ถิระบัญชาศักดิ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Assistant อสุมิ สุกี้คาวะ

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์ 

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Social Media Editor ทศพล เพิ่มพูล

THE STANDARD Proofreader Team

THE STANDARD Webmaster Team

Social Media Admins วนัชพร ดวงนิล, สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์, นิพพิชฌน์ ชุลีนวน

Archive Officer ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising