×

25 คำถามที่จะช่วยสำรวจและปรับปรุงพฤติกรรมทางการเงินของคุณให้ดีขึ้น

21.01.2019
  • LOADING...

มันนี่โค้ชชวนทำแบบทดสอบทางการเงินที่เน้นในเชิงปฏิบัติ เลือกตอบได้แค่ ใช่ กับ ไม่ใช่ ถ้าใครตอบว่าใช่เป็นส่วนใหญ่ เรื่องการเงินในชีวิตน่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ส่วนใครที่ตอบไม่ใช่เป็นส่วนมาก ก็ถือเป็นโอกาสที่จะได้ทบทวน ศึกษา เรียนรู้เพิ่มเติม และปรับปรุงพฤติกรรมทางการเงินให้ดีขึ้น

 

1. มีแหล่งรายได้ประจำที่เพียงพอกับการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

 

2. มีรายได้จากทรัพย์สินที่ได้รับต่อเนื่องเป็นประจำ

 

3. มีแหล่งรายได้มากกว่าหนึ่งทางในระดับที่ทดแทนกันได้

 

4. รู้อัตราภาษีเงินได้ของตัวเอง และยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้เอง

 

5. รู้วิธีการประหยัดภาษีด้วยการใช้สิทธิ์ลดหย่อนมากกว่า 3 ช่องทาง

 

6. กำหนดงบรายรับ-รายจ่ายในแต่ละเดือนและทำได้ตามงบที่ตั้งไว้

 

7. แผนการใช้จ่ายดีมาก เพราะไม่ค่อยมีรายจ่ายเซอร์ไพรส์ในแต่ละเดือน  

 

8. ทุกครั้งที่ใช้จ่าย ความจำเป็นคือเกณฑ์สำคัญที่สุดในการตัดสินใจซื้อเสมอ

 

9. จ่ายบิลค่าน้ำ ค่าไฟ โทรศัพท์ บัตรเครดิต และเงินกู้ทุกประเภทตรงเวลาทุกครั้ง

 

10. ตรวจสอบรายการใช้จ่ายบัตรเครดิตกับใบเสร็จที่เก็บไว้ทุกครั้งที่ได้รับใบแจ้งหนี้

 

11. จ่ายหนี้บัตรเครดิตเต็มจำนวนทุกเดือน

 

12. มีหนี้บริโภคไม่เกิน 20% ของรายรับในแต่ละเดือน

 

13. รู้วิธีคิดดอกเบี้ยเงินฝากและคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทเป็น

 

14. ป้องกันความเสี่ยงทุกประเภทไว้พร้อมแล้ว

 

15. รู้วงเงินประกันทั้งหมดทุกรายการ และมันครอบคลุมทุกความเสี่ยงที่มี

 

16. ในแต่ละเดือนสามารถเก็บเงินได้อย่างน้อย 10% ของรายรับทั้งหมด

 

17. มีเงินสำรองพอใช้จ่ายได้เกิน 6 เดือน

 

18. วางแผนสำหรับการเกษียณอายุไว้เรียบร้อยแล้ว

 

19. แยกเงินออมสำรองฉุกเฉิน

 

20. รู้ตัวเองว่าสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้มากแค่ไหน และเลือกลงทุนตามความเสี่ยงที่รับได้จริงๆ

 

21. รู้จักทรัพย์สินเพื่อการลงทุน และสามารถเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงของทรัพย์สินแต่ละประเภทได้เป็นอย่างดี             

 

22. ไม่ลงทุนในทรัพย์สินที่ไม่รู้จัก เลือกลงทุนเฉพาะในสิ่งที่มีความรู้และมีความเข้าใจอย่างแท้จริงเท่านั้น

 

23. สามารถจัดพอร์ตการลงทุนได้ด้วยตัวเอง

 

24. ผลตอบแทนการลงทุนโดยเฉลี่ยเป็นไปตามแผนที่วางไว้ และทำให้พอร์ตเติบโตเพิ่มขึ้นทุกปี

 

25. มีอิสรภาพทางด้านการเงิน

 

 


 

Credits

 

The Host จักรพงษ์ เมษพันธุ์


Show Creator จักรพงษ์ เมษพันธุ์

Show Producer & Editor เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Coordinator & Admin อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์

Proofreader ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

Webmaster จินตนา ประชุมพันธ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising